Försöksansökan inleddes: Smidigare till Noux

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
25.4.2018 kl. 8.00

Projektet Ända fram som förbättrar åtkomligheten av Noux område och nationalpark  söker lösningar för testning. Vi söker smarta sätt att locka människor att ta sig till Noux på andra sätt än med egen bil, att ordna den interna trafiken i området samt parkeringen och sätt att kommunicera ut information om tjänsterna och möjligheterna i realtid.

Pilotprojekten pågår minst tre månader under perioden 8.6–31.10.2018. Priset för ett pilotprojekt är högst 8 000 euro och värdet på samtliga pilotprojekt uppgår till sammanlagt 33 000 euro. Anbudet omfattar även en option att förlänga avtalet om pilotprojekt för lösningarna till sommaren 2019.

Den öppna upphandlingen riktas till företag som tillhandahåller lösningar som förbättrar åtkomligheten. Flera aktörer kan också gå ihop för att erbjuda ett pilotprojekt tillsammans.

Ansökningstiden för pilotprojekten löper ut den 18 maj 2018 kl. 14.

Utvecklingsobjekten har fastställts i verkstäder

Utmaningarna för Nouxområdets åtkomlighet är många. Projektet Perille asti ordnade i början av 2018 Metrolla metsään-verkstäder (Med metron till skogen) där man definierade allmänna utvecklingsobjekt.

Nu söker man konkreta lösningar på följande omständigheter för testning:

 • Lösningar på problemet med besökarnas sista kilometrar.
 • Utveckla den interna trafiken till nationalparken (särskilt för sträckan Haltia–Haukkalampi).
 • Utveckla en kundstig för kollektivtrafiken.
 • Möjliggöra olika trafikformer mellan nationalparkens olika områden.
 • Förbättra åtkomligheten av nationalparkens infarter.
 • Verktyg för hantering av trängseln på parkeringarna.
 • Utveckla informeringen om områdets tjänster och åtkomlighet.
 • Profilera och lyfta fram nationalparkens olika områden.
 • Produktifiera stigen mellan Haltia och Haukkalampi och göra den upplevelserik.
 • Andra nya och innovativa lösningar för att göra det lättare för besökarna att röra sig.

Sparrningsmöte i början av maj

Alla företag som deltar i anbudsförfarandet har möjlighet att presentera sin lösning på ett kostnadsfritt företagsspecifikt sparrningsmöte där den diskuteras ur perspektivet för Noux verksamhetsmiljö. 

Mötet ordnas 3–4.5.2018 kl. 8–12 i Espoo Marketing Oy:s verksamhetslokaler, i möteslokalen Akvaario, på adressen Innopoli 2, Teknikvägen 14, Otnäs. Företagen bokar själva en tid före den 27 april 2018 per e-post: suvi.kajamaa@espoo.fi. 

Per företag reserveras 25 minuter. Sparrningsteamet är detsamma för alla och består av representanter för Forststyrelsen, Haltia och projektet Perille asti. Sparrningsmötena är konfidentiella. 

Ytterligare information på finska