Fullmäktigemotionerna har sammanställts på stadens webbplats

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.1.2018 kl. 12.47

För att förbättra öppenheten i enlighet med Berättelsen om Esbo har man bl.a. utrett hur fullmäktigemotionernas synlighet kan förbättras. Av den anledningen har man nu beslutat att samla fullmäktigemotionerna som lämnas in under den pågående fullmäktigeperioden på en undersida till fullmäktiges webbsida.

Enligt stadens förvaltningsstadga har fullmäktigeledamöterna rätt att lämna in motioner i frågor som hänför sig till kommunens verksamhetsområde.

En motion ska skriftligen överlämnas till ordföranden under fullmäktiges sammanträde och den ska utan ytterligare behandling remitteras till stadsstyrelsen för beredning.

På en motion som undertecknats av minst 14 fullmäktigeledamöter och som inte påverkar budgeten ska stadsstyrelsen så fort som möjligt men senast ett halvt år efter att motionen lämnats in förelägga ett svar för behandling i fullmäktige. På en motion som undertecknats av 1–13 fullmäktigeledamöter och som inte påverkar budgeten ska stadsstyrelsen senast ett halvt år efter att motionen lämnats in avge ett skriftligt svar till den första undertecknaren.

Enligt Berättelsen om Esbo ska Esbo ha en öppen och fungerande demokrati: ”Esbo har ett öppet och fungerande beslutsfattande och våra förtroendevalda är kända för respekterande växelverkan och samarbetsförmåga. Det ömsesidiga förtroendet mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt nätverkssamarbetet främjar uppnåendet av Esbos mål.”

Hittills har man hittat fullmäktigemotionerna på stadens webbplats endast genom att bläddra bland svaren på fullmäktigemotionerna i fullmäktiges protokoll. Sara Saramäki och 40 andra ledamöter lämnade 20.11.2017 in en motion om att sammanställa fullmäktigemotionerna på stadens webbplats.