Gemensam ansökan kör igång - börja studierna i Esbo!

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-02-2021 kl. 7.00

Unga som avslutar grundskolan söker till andra stadiets utbildning via gemensam ansökan. I år är ansökningstiden 23.2.-7.4.2021.

Gemensam ansökan startar och alla niondeklassister ska söka till utbildning på andra stadiet 23.2–7.4.2021. Eleven ska söka till utbildningar på andra stadiet eller till olika utbildningar i övergångsskedet, till exempel påbyggnadsundervisning (tionde klass) och utbildning som handleder till yrkesutbildning (VALMA).

Gemensam ansökan görs elektroniskt på webbplatsen studieinfo.fi.

Esbo svenskpråkiga gymnasium Mattlidens gymnasium och de 10 finskspråkiga gymnasierna erbjuder studier på allmänna linjer. Dessutom finns det linjer med olika betoningar samt IB-linjer. På allmänna linjen i Mattlidens gymnasium finns 175 nybörjarplatser inför läsåret 2021-2022. På IB-linjen i Mattliden finns 50 platser. I de finskspråkiga gymnasierna i Esbo finns 1977 nybörjarplatser på allmänna linjer och 50 platser på IB-linjen i Etelä-Tapiolan lukio.

Alla unga som avslutar grundskolan i Esbo garanteras studieplats. Vid gymnasierna reserveras nybörjarplats för 66 procent av årskullen. 

Läroplikten har utvidgats och förändringen berör alla de som slutar grundskolan efter 1.1.2021. Skyldigheten att söka sig till och fortsätta i utbildning på andra stadiet påverkar i praktiken de ungdomar som våren 2021 går i årskurs 9 i den grundläggande utbildningen (födda 2005). Läroplikten fortgår tills den unga fyller 18 år eller har avlagt en examen på andra stadiet. Andra stadiets utbildning är avgiftsfri för de elever som avslutar grundskolan efter 1.1.2021. Läs mer om utvidgningen av läroplikten.

Mer information om utbildningar:

Viktiga datum:

  • ansökningstid 23.2.–7.4.2021 klo 15.00 

  • eventuella inträdesförhör och lämplighetstest i april-mars 2021

  • resultaten publiceras tidigast 17.6.2021

  • mottagande av studieplats senast 1.7.2021

  • tilläggsansökan till lediga platser efter att resultaten från gemensam ansökan publicerats