Goda enkätresultat för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17.1.2018 kl. 13.33

Invånarna i huvudstadsregionen är i huvudsak nöjda med kommunernas tjänster inom småbarnspedagogik och förskola. Det framkommer ur resultaten för Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas gemensamma enkät. Enkätförfrågan gjordes till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning i oktober-november 2017.

I Esbo är resultaten mycket goda, det genomsnittliga vitsordet är 4.46 på skalan 1-5. Speciellt nöjda var vårdnadshavarna med hur dagisstarten lyckats, fostran samt hur barnet tas i beaktande som individ. Jämfört med år 2011 och 2014 har medelvärden för Esbos del hållits på ungefär samma nivå.

Enkäten ger föräldrarna möjlighet att framföra sina tankar om småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Resultaten kommer under våren 2018 att behandlas i detalj och utifrån dem kommer verksamheten att utvecklas ytterligare. Vårdnadshavarna kommer också i fortsättningen att ges möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas på basis av den feedback enkätsvaren gett.

Resultaten för Esbos del (pdf, 20197 Kt)

Sammanfattning av resultaten (pptx, 5215 Kt)