Handikappade

Hur kan jag bli klient vid funktionshinderservice? Kontakta funktionshinderservicens kontor, så vi bedömer hurdana tjänster du kan få.