Handikappade

Hur kan jag bli klient vid handikappservicen? Kontakta handikappservicens kontor, så vi bedömer hurdana tjänster du kan få.