Handikappade

Hur kan jag bli klient vid funktionshinderservice? Kontakta funktionshinderservicens kontor, så vi bedömer hurdana tjänster du kan få.

Kontaktuppgifter

Rådgivning vardagar kl 9–11, p. 09 816 45285
E-post: vammaispalvelut@espoo.fi