Handikappservicen kartlägger klientupplevelsen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21.5.2019 kl. 12.56

Handikappservicen i Esbo har den här veckan skickat en kundnöjdhetsenkät till cirka 900 klienter inom handikappservicen. 

I enkäten utreds hur nöjda klienterna har varit med handikappservicens verksamhet och kvalitet. Vi har som mål att utveckla våra tjänster med beaktande av klientperspektivet och att erbjuda en bra klientupplevelse.

Vänligen svara på enkäten senast onsdag 29.5.2019 och skicka svaren i det bifogade svarskuvertet. Portot är betalt.

Genom att svara på enkäten kan du hjälpa oss att utveckla handikappservicen till en ännu bättre tjänst. Vi tackar redan i förväg alla klienter som svarar på enkäten!

En motsvarande enkät genomfördes våren 2018 och responsen utnyttjades bland annat i förnyelsen av handikappservicens webbplats.