Handikappservicens team för första bedömning Team Vampa

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30.1.2018 kl. 13.24


Team Vampa, handikappservicens team för första bedömning, inledde sin verksamhet i början av året.

Team Vampas mål är att hjälpa genom en kontakt. Om du till exempel funderar över hur du ska söka stöd för närståendevård, hur du får färdtjänst eller vilken blankett du ska fylla i för att få hjälp i hemmet kan du kontakta Team Vampa.

Du kan kontakta oss per telefon eller per e-post vammaispalvelut@espoo.fi eller besöka oss på handikappservicens kontor i Esbo centrum.

Betjäningstiden på vårt servicenummer 09 8164 5285 har förlängts från två timmar till fyra. Vi betjänar vardagar kl. 9–11 och kl. 12–14.

Team Vampa går igenom inkomna ansökningar dagligen. På så sätt får du beslutet så fort som möjligt.

Om Team Vampa inte kan svara på ditt behov hjälper vi med att reda ut vart du ska vända dig. Du behöver inte göra det själv. När situationen bedöms vara kritisk gör vi vid behov ett hembesök.  

Vi betjänar på finska, svenska och engelska. Vid behov beställer vi en tolk.

Blanketter