Harri Rinta-aho leder Esbo bildningssektor

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
5.12.2018 kl. 9.00

Stadsstyrelsen har utsett Harri Rinta-aho att fungera som ställföreträdande bildningsdirektör 10.12.2018-31.1.2019 samt att därefter sköta den öppna tjänsten som bildningsdirektör högst t.o.m. 31.5.2021 eller tills den till tjänsten permanent valda bildningsdirektören tillträder.

Tjänsten blir öppen i och med att den nuvarande bildningsdirektören Aulis Pitkälä pensionerar sig 1.2.2019. Pitkälä är på semester fr.o.m 5.12.

Harri Rinta-aho arbetar som rektor i Etelä-Tapiolan lukio. Han har bl.a. tidigare vikarierat
utbildningsdirektören i finsk utbildning.