Hello Espoo – pilotprojektet för att förbättra kommunal service för stadens internationella

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
07-01-2021 kl. 14.46

I Esbo ökar andelen invånare med främmande språk som modersmål snabbt: från 8,3 % 2010 till 18 % 2020, och den beräknas öka till 30 % år 2035. Projektet Hello Espoo är ett engagerande initiativ för att förbättra den kommunala servicen och stödja internationella invånare som vill bosätta sig i Esbo som en av de mest fantastiska destinationerna för välmående och hög livskvalitet.

Webbplatsen Hello Espoo – omfattande information för internationella invånare

Esbo var den första stad i Finland som antog engelska som servicespråk 2017. Syftet med att utveckla engelskspråkiga tjänster är att förbättra kundupplevelsen på engelska och stödja människor som har flyttat till Esbo från ett annat land. ”Även om administrativa beslut kommer att fattas på finska och svenska i Esbo stad vill vi erbjuda service av hög kvalitet för invånare och kunder inte bara på finska och svenska utan också på engelska”, säger Tero Lohimäki, projektchef för utvecklingsprojektet ”Engelska som servicespråk”.

Finland är ett mångfaldigt och internationellt land som har över 400 000 invånare med utländsk bakgrund (Statistikcentralen 2020).  För att förstå behoven och vanliga utmaningar som möter Esbobor med behov av kommunal service på engelska genomförde Esbo stad en undersökning bland dess internationella invånare år 2018. Enligt undersökningens resultat med svar från cirka 600 internationella invånare nämnde 92 % att det var viktigt för dem att få service på engelska och att de föredrar att kommunicera på engelska.  Därmed beslutade Esbo stad att skapa en ny webbplats för att hjälpa internationella invånare i Esbo och förbättra stadens engelskspråkiga service. 

Webbplatsen Hello Espoo (www.helloespoo.fi) utvecklades år 2019 för att erbjuda omfattande information och praktisk vägledning för internationella invånare före, under och efter inflyttningen till Esbo. På webbplatsen Hello Espoo samlas korrekt och meningsfull information för de olika målgrupperna. Webbplatsen har även en chattservice där boende kan ställa frågor om kommunal service. 

Ett år efter lanseringen av Hello Espoo har webbplatsen cirka 14 000 användare. I linje med Esbo stads allmänna strategi breddar den nya webbplatsen Hello Espoo inte bara de kommunala informationstjänsterna utan stödjer också stadens identitet som en unik, positiv, mångfaldig och internationell stad.

helloespoo.fi

Bild 1. Webbplatsen Hello Espoo – omfattande information för internationella invånare

Hello Espoo -evenemangen främjar Esbo som en öppen och rättvis plats att bo på 

Hello Espoo-evenemangen erbjuder en möjlighet till dubbelriktad kommunikation mellan staden och dess internationella invånare. ”Med den ökande internationella befolkningen i Esbo strävar staden efter att erbjuda varje boende bästa möjliga service med en förhoppning om att även öka de internationella invånarnas känsla av tillhörighet och känslan av att höra hemma i Esbo. Hello Espoo-evenemanget är en öppen och rättvis plats för internationella invånare att utforska stadens service, Finlands kultur och ännu mer, på engelska”, säger Tuula Antola, Esbo stads näringsdirektör.

Det första Hello Espoo-evenemanget hölls under hösten 2019. Mer än 140 deltagare kunde glädja sig åt att utforska offentlig service i Esbo, njuta av musikframträdanden från International School of Music Finland och se utställningar på 4 muséer. En workshop med djurfingerdockor anordnades också för barn på leksaksmuseet Hevosenkenkä.  Efter ett väldigt positivt gensvar beslutade man att genomföra Hello Espoo-evenemang varje år.

Hello Espoo tapahtuma 2019

Bild 2. Bilder från höjdpunkterna vid Hello Espoo-evenemanget 2019

På grund av coronaviruspandemin hölls det andra Hello Espoo-evenemanget online i september 2020 för alla engelsktalande invånare, så att de kunde utforska mångfalden i kultur, bibliotek, idrott och friluftsliv, ungdomscenteraktiviteter och finländsk utbildning i Esbo. Experter från Esbo stads utbildnings- och kulturservice presenterade sina tjänster och besvarade deltagarnas frågor.  Hello Espoo event 2020-videon publicerades i Esbo stads Youtube-kanal.

En plattform för att bygga upp en internationell gemenskap

Hello Espoo-gemenskapen är uppbyggd kring Facebook-gruppen Hello Espoo som erbjuder alla engelsktalande invånare en välkomnande, positiv och mångfaldig plats där de kan dela nyheter och evenemang, få information om stadens service och om att leva i Finland på engelska. Alla engelsktalande invånare kan dessutom delta i diskussioner relaterade till servicen i Esbo och påverka beslutsfattande i utvecklingen av staden.

Hello Espoo Facebook group, Hello Espoo Facebook group

Bild 3. Facebookgruppen Hello Espoo är en plattform för att bygga upp en internationell gemenskap.

Esbo stad har som målsättning att erbjuda offentliga tjänster med jämlikhet, medmänsklighet och tolerans. Hello Espoo-projektet understryker rollen i Esbo stads strategiska vision att fortlöpande förbättra och erbjuda alla medborgare offentliga tjänster öppet och rättvist, och vikten av kommunens kontakt med dess engelskspråkiga internationella invånare. Tillsammans med andra initiativ från Esbo stad, som Esbo Town Hall Meetings och Talents Espoo, är Hello Espoo-projektet en del av ekosystemet i ett mångfaldigt och inkluderande Esbo för internationella förmågor.

Denna artikel ingår i serien International Espoo, genom vilken Esbo stad ämnar dela information om pågående aktiviteter och initiativ som utvecklas för att främja och aktivt involvera Esbos invånare.

Har du idéer eller initiativ som rör utveckling av stadens service?

Skriv till oss! Fortsätt att följa serien International Espoo för mer information om Esbo stads internationella initiativ! Välkommen att kontakta  international@espoo.fi  om du har ytterligare frågor.