Helsingforsregionen strävar efter att uppnå 200 000 nya bostäder före 2030

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-06-2020 kl. 8.30

Inpå juni kom staten och kommunerna överens om nya MBT-avtal om markanvändning, boende och trafik för åren 2020–2031. Avtalet gör det möjligt att bygga en stadsbana i Esbo mellan Alberga och Köklax. Avtalet innefattar också ambitiösa mål för bostadsproduktion.

Stadsbanan främjar hållbar utveckling av våra stadscentrum

Beslutet om att bygga stadsbanan kommer avsevärt att främja den hållbara utvecklingen av Esbos fem stadscentrum och är en viktig etapp på vägen till mobilitet utan utsläpp. Stadsbanan är också en förutsättning för det så kallade 1 h-tåget till Åbo och för att när- och fjärrtrafiken ska kunna läggas till olika spår.

”Stadsbanan förbättrar förbindelserna ytterligare för den kollektiva trafiken för Esbo centrum, som är under förnyelse, och Alberga, som är under kraftig tillväxt, och stödjer samtidigt även förändringen i Kera-området. I framtiden kommer Esbo att växa också i de mellersta och norra delarna och då krävs det smidigare kommunikationsförbindelser än hittills i olika delar av huvudstadsregionen och Nyland, förklarar Olli Isotalo, direktör för tekniska sektorn.

Staten förbinder sig till att finansiera stadsbanan med högst 137,5 miljoner euro.

”Esbo blir med att betala en större andel än beräknat av stadsbanan, och det ger oss utmaningar visavi att få alla nödvändiga projekt att rymmas i investeringsprogrammet”, fortsätter Isotalo.

Tåg på Alberga station.

Mellan Alberga och Köklax byggs två nya järnvägsspår för Stadsbanan. Bild:Tuire Ruokosuo.

Det behövs rikligt med nya bostäder

Man har ställt målet för Helsingforsregionen att producera 200 000 nya bostäder före 2030. Under MTB:s föregående fyraårsperiod byggdes 64 000 bostäder, vilket överskred målet med 4 000. Ett högst centralt mål i MTB-avtalet är att accelerera bostadsproduktionen, eftersom befolkningsmängden i stadsregionerna förutspås fortsätta att öka kraftigt.

”De senaste åren har produktionen av bostäder och planer legat på en utomordentlig nivå i Esbo. För den nya avtalsperioden har Esbo målet att bygga cirka 3 300 bostäder om året. Det är viktigt att även framledes få nya bostäder längs rälsbanorna”, säger bostadschef Anne Savolainen.

MTB-avtalet innehåller också åtgärder för bostadsproduktion till rimliga priser. Det är även ett mål att sätta fart på träbyggandet.

Flervåningshus i Bastvik.

I Esbo fullbordades 4 300 nya bostäder 2019, vilket var nytt rekord. Bilden visar byggande i Bastvik, där det fullbordades 600 nya bostäder 2019. Bild: Janne Ketola.

Vad är ett MTB-avtal?

I MTB-avtalen mellan staten och kommunerna fastställs gemensamma mål för utvecklingen av samhällsstrukturen, för bostadsproduktion och för de åtgärder som utvecklar trafik och kommunikationssystem, som är hållbara. Samtidigt kommer man tillsammans överens om kostnadsfördelningen av fastställda trafikprojekt. MTB-avtalet för Helsingforsregionen omfattar 14 kommuner.

MTB-avtal har tecknats sedan 2011. Till skillnad från tidigare bruk, i enlighet med regeringsprogrammet, tecknas MTB-avtalen nu för 12 år, med vilket stadsregionernas utveckling på lång sikt säkerställs. Konkreta åtgärder har tagits fram för de fyra första åren, varefter avtalen uppdateras. De träder i kraft när kommunerna och statsrådet har godkänt dem. I Esbo behandlas avtalen i såväl stadsstyrelsen som fullmäktige. 

Bakgrundsinformation om MTB-avtalen finns på miljöministeriets webbplats