Hjälp för dig som drabbats av dataintrånget på Vastaamo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
26-10-2020 kl. 16.59

Om du drabbats av dataintrånget på psykoterapicentret Vastaamo, om du fått ett utpressningsmeddelande per e-post eller om du känner oro finns det hjälp och stöd att få i Esbo:

Du kan också söka hjälp på:

Kom ihåg att göra en brottsanmälan! Läs polisens anvisningar för hur du lämnar en brottsanmälan. Det skulle vara bra att göra brottsanmälan under de närmaste dagarna.

Anvisningar för hur du ska handla vid en dataläcka och hur du skyddar din identitet:

Esbo stad är inte i ett direkt klientförhållande med Vastaamo. Esbo stads patient- och klientdata är i säkerhet och dataintrånget har inget att göra med Esbo stads patient- och klientdatasystem. Den information som nu blivit stulen kan inte heller äventyra datasäkerheten i stadens system eller patientuppgifternas konfidentialitet.