Hur sköter man ärenden på distans utan närkontakt?

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
04-12-2020 kl. 12.50

När många offentliga tjänster nu åter har upphört med närkontakter eller åtminstone begränsat dem till ett minimum, funderar många av oss: hur ska man klara av att sköta kontakter på distans från hemmet, om man aldrig tidigare gjort det? Vi samlade information om vad allt som kan skötas med olika apparater.

Det skadar inte att vara uppfinningsrik: om du t.ex. ska lämna in en kopia av ett papper och du inte har en skanner eller kopiator, kan du ta reda på om det duger med ett fotografi, som du sedan kan skicka per e-post eller på en webbtjänst.

Om du har en telefon att ringa med:

 • Många saker kan du åtminstone delvis sköta per telefon: du kan avboka, flytta och boka tider; du kan beställa hem produkter och tjänster och du kan be om förlängd tid att betala fakturor till staden.
 • Du får information om Esbo stads tjänster och sätten att uträtta ärenden under undantagstillståndet på numret 09 8165 7070 mån–fre kl. 8–16.
 • Även de olika myndigheterna betjänar per telefon. Till exempel Folkpensionsanstalten ger per telefon personlig rådgivning och du kan sköta samma ärenden som på servicestället. Per telefon kan du också boka tid.

Om du har en smarttelefon, pekplatta eller dator med nätanslutning:

 • Med smarttelefon kan du uträtta ärenden med såväl banker, försäkringsbolag, nätbutiker som den offentliga förvaltningen.
 • Telefonen måste ha en nätanslutning. Om du inte har nätanslutning på din apparat, måste du gå till en plats där det finns ett öppet trådlöst nätverk (wifi). Sådana platser är Esbo stads servicepunkter, av vilka åtminstone en del är öppna också i coronatider. Sköt ditt ärende så snabbt som möjligt och använd alltid ansiktsmask eller visir.
 • Om ditt ärende är privat, till exempel något som gäller din hälsa eller utkomst, måste du logga in på webbtjänsten med stark autentisering. Inom den offentliga förvaltningen krävs detta i allmänhet. Det vanligaste sättet är att använda koderna för nätbanken. Läs mera: Stark autentisering för nätärenden

Om du har e-postadress och koder för inloggning på nättjänster, men inte egen apparat eller nätanslutning:

 • Om du inte har förkylnings- eller magsymtom kan du komma till Esbo stads öppna servicepunkter eller bibliotek. Kontrollera Servicepunkternas öppettider och bibliotekens öppettider innan du kommer. Sköt ditt ärende så snabbt som möjligt och använd alltid ansiktsskydd eller visir.
 • På alla servicepunkter och bibliotek kan du använda Esbo stads trådlösa nätverk (wifi) gratis.
 • Datorer, kopiatorer och skrivare för kunderna kan användas på alla öppna servicepunkter samt på de flesta av bioblioteken.
 • Vi hjälper dig också kortvarigt att sköta kontakter med myndigheter på våra kunddatorer. Du måste använda ansiktsskydd eller visir.

Be om hjälp av familjen eller en bekant

Ju mångsidigare apparater du har hemma, desto mer ärenden kan du sköta på distans. Om du inte kan skaffa en lämplig apparat eller har svårt att använda den, kan någon som du litar på sköta många ärenden åt dig – vid behov med fullmakt.

Fråga någon i familjen om du behöver hjälp med att använda en apparat som du redan har men som du inte använt.

Esbo stads kundtjänst erbjuder stöd vid användningen av e-tjänster via telefon, textchatt och videochatt mån–fre kl. 8–16.

Även biblioteken erbjuder digistöd på distans. Du kan be om digistöd via Esbo stadsbiblioteks blankett Boka en bibliotekarie

Nyttiga tips

Telefontjänst och chatt: www.esbo.fi/kundtjänst.

Video om hur du använder videochatt (svensk text).

IT-handledning (Enter rf)

På webben får du service oberoende av plats (FPA)