Huvudstadsregionens ungdomsval inleddes 9.9 med uppställning av kandidater

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.9.2019 kl. 10.51

Esbos och Vandas ungdomsfullmäktige samt Helsingfors ungdomsråd förenhetligar sin valpraxis och ordnar Finlands största ungdomsval för första gången. Datumen då uppställningen av kandidater och röstningen inleds ska härefter vara desamma i alla städer. Uppställningen av kandidater började måndag 9.9 och röstningen börjar 11.11.

I Esbo och Vanda har ledamöterna redan tidigare valts för två år i taget och i höst övergår Helsingfors till samma praxis. Genom att förenhetliga valpraxisen strävar man efter att ungdomsvalet får en allt större synlighet och att en allt större grupp unga ställer upp som kandidater och röstar i valet.

Dessutom betjänar en enhetligare praxis alla de unga som studerar över kommungränserna i huvudstadsregionen. Tidigare har till exempel en ung som bor i Esbo men som studerar i Helsingfors kunnat missa informationen och röstningen i sin egen kommuns ungdomsval. Nu tror man att både informationen om valet och röstningen kommer att nå en allt större publik.

Esbo, Helsingfors och Vanda öppnar i november också sitt första gemensamma valtest. Frågorna i valtestet är gjorda av de unga.

– Höstens val och ungdomsfullmäktige är en äkta möjlighet för de unga att påverka vad som sker i staden. Vi hoppas att den gemensamma synligheten i huvudstadsregionen får allt fler unga att ta tillfället i akt och ställa upp som kandidat, konstaterar koordinatorn för ungdomsarbetet Niina Ekstam.

Ungdomsfullmäktige och ungdomsråd är påverkansorgan för unga enligt kommunallagen. De är politiskt obundna påverkansgrupper för unga som bevakar de ungas intressen i kommunerna. De demokratiskt valda ungdomsfullmäktige har som uppgift att göra de ungas röst hörd, att ta ställning till aktuella frågor och att komma med initiativ och ställningstaganden.

Uppställningen av kandidater i ungdomsvalet började måndag 9.9.

Upplysningar:

Ungdomsfullmäktigevalet 2019

Niina Ekstam
nuorisotyön koordinaattori
niina.ekstam@esbo.fi
Tel. 050 543 2670