I Mattlidens skola har cirka 20 elever och några medlemmar i personalen försatts i karantän på grund av exponering för coronaviruset

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
20-05-2020 kl. 15.39

Inom verksamhetsområdet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har nya fall av coronavirus påträffats. En smittad person har vistats i Mattlidens skolas lokaler 18.5.2020.

Esbo stads smittskyddsmyndighet har idag förordnat personen med coronavirussmitta i isolering och cirka 20 elever och några medlemmar i personalen till karantän i hemmet för tiden 20.5–1.6.2020 på grund av exponering för smitta.
 
Skolans övriga elever och personal anses inte ha blivit utsatta och skolans verksamhet fortsätter. Lärarna ger närmare anvisningar om elevernas självständiga studier under hemkarantänen.
 
Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de anställda samt vårdnadshavarna för de elever som förordnats i hemkarantän. Elevernas vårdnadshavare och skolans personal får information även via Wilma.
 
Vårdnadshavarna till symtomfria barn i hemkarantän kan gå till sitt jobb och syskonen kan gå till daghemmet eller skolan. 
 

Skillnader mellan isolering och karantän: 

  • En person med coronavirussmitta förordnas i isolering. Personen kan röra på sig som vanligt efter att minimitiden för isolering gått ut och efter minst två symptomfria dagar. 
  • En frisk person som utsatts för coronavirussmitta förordnas i karantän i hemmet i två veckor från exponeringstidpunkten ifall att hen senare insjuknar. Den som är i karantän får vistas utomhus på egen hand, men får inte till exempel besöka en matbutik. När karantäntiden går ut och personen inte har blivit sjuk kan hen röra sig som alla andra. Anvisning för den som förordnats i karantän
Ytterligare information: 
www.esbo.fi/coronaviruset