I Vermoängen slogs Esbos rekord

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
24-05-2019 kl. 15.20

I Vermoängens område påbörjade man i fjol fler kvadratmeter våningsyta än någonsin tidigare i Esbo under det här årtusendet.

Vermoängens bostadsområde skapade historia i fjol. Området beviljades inledningstillstånd för 53 000 kvadratmeter våningsyta.

– Det är 2000-talets rekord i Esbo, berättar tekniska direktören Olli Isotalo.

– Vi möjliggör i Vermoängen stadsbyggande enligt stadens mål för hållbar tillväxt. I Vermoängen ligger boende, tjänster och arbetsplatser vid goda kollektivtrafikförbindelser, fortsätter Isotalo.

För många för Vermoängen tankarna till Vermo travbana. Området var, med undantag av Siemens industriområde, bara en äng ända till år 2017. Då vann planen som markägarna tagit initiativ till år 2008 laga kraft. Byggandet kunde inledas.

Bostadsbyggandet har fortsatt i snabb takt. Sex hus har redan blivit färdiga. Invånare har flyttat in i två punkthus med 16 våningar och fyra lamellhus på 5–8 våningar. Våren 2019 kommer hela 40 000 kvadratmeter våningsyta att vara färdiga.

I Vermoängen har det allt som allt reserverats 227 000 kvadratmeter våningsyta för boende. Det innebär hem för cirka 6 000 nya invånare. 

Idéskiss av höga punkthus för bostäder i Vermoängen
I Vermoängen ligger mångsidiga tjänster och hobbymöjligheter på gångavstånd. Illustration: Tietoa Finland Oy.

Läge i mitten av allt   

Vermoängens läge kunde inte vara bättre. På gångavstånd finns rikligt med mångsidiga tjänster och hobbymöjligheter. Friluftsterrängen i Tali börjar bredvid travbanan och genom en vägport kommer man till Bruksstranden och Bredvikens Naturaområde vid havet. När man går västerut visar sig Alberga idrottspark, ett utebad, en äventyrspark och friluftslederna från sin bästa sida.

Vermoknutens anslutning till Åboleden färdigställdes 2010 och den förbättrade områdets åtkomlighet.

För trafikförbindelsernas del är området idealt också för den som inte har bil. Alberga järnvägsstation ligger cirka en kilometer bort. Med tåg kommer man till Helsingfors centralstation på 13 minuter och till Köklax på 17 minuter. Också Albergaområdets bussförbindelser förbättras under de närmaste åren.

Spårjokern, som blir klar på 2020-talet, kommer att förbättra förbindelserna ytterligare. I Bergans och Vermoängens område kommer det att finnas tre hållplatser för Spårjokern.

Aktivt stadsliv

Ett utmärkt läge i mitten av allt var också en orsak för byggherren Bonava att börja bygga bostäder i Vermoängen.

– Det är kort väg härifrån vart som helst och det är alltid lätt att komma hem. Vårt mål är att bygga åtminstone 650 bostäder här, berättar Liisa Bäckström, huvudstadsregionens enhetschef på Bonava Suomi.

– Grannskapshelheten vi skapat är ovanligt gles och ligger precis vid en bäck. I våra färdiga objekt har alla bostäder sålts och vi har till och med gjort säljrekord, avslöjar Bäckström.

Det kommer att finnas såväl ägarbostäder som hyresbostäder i Vermoängen. Hem i olika storlekar lockar invånare på en bred skala.

– Ofta skaffar äldre par nybyggda bostäder, men i Vermoängen är det betydligt fler unga som köper sin första bostad och barnfamiljer än jämfört med en del av våra övriga områden.

Flygfoto av flervåningshus i Vermoängen
I Vermoängen byggs hem för cirka 6 000 invånare. Illustration: Tietoa Finland Oy.

Bergans får också en ny skola

Enligt projektledare Mika Rantala har miljöbyggandet i Vermoängen redan fått beröm av områdets och näromgivningens invånare. De moderna träbroarna som stadsteknikcentralen låtit bygga i parken Perilä och på Sjöradiostigen har uppmärksammats inom träbyggnadsbranschen.

Också flyttningen av Monikkobäcken, som väckt konflikter, verkar ha lyckats eftersom det har påträffats öring i bäcken efter ändringsarbetet.

Vermoängens infrastrukturbyggande är enligt Rantala huvudsakligen klart, med undantag av finslipningen av gatorna. Byggandet av parkerna inleds i år.

Den nya enhetsskolan Perkkaanpuiston koulu byggs vid Siemens kontorslokal. Den har plats för 700 elever. I samband med skolan byggs också ett daghem för 120 barn. Helheten blir klar till höstterminen 2023.

I närheten av skolan på östra sidan av Majorsgatan byggs kärnan i hela Vermoängen, Kössi Koskinens plats. På platsen byggs ett torg, lokaler för invånarmöten, en dagligvaruhandel och i gatunivå affärslokaler för små butiker.

Idéskiss av Pegasparken i Vermoängen
Vermoängens infrastruktur är huvudsakligen färdigbyggd. Anläggningen av parkerna inleds i år. Illustration: Tietoa Finland Oy.

Gattjinaparken förnyas

Vermo travbana, som tidigare omgavs av en äng, ligger plötsligt mitt i stadsmiljön.

– Vermo har som mål att ta en aktivare roll i området och utvidga utbudet av evenemang som riktar sig till invånarna i grannskapet, berättar Rantala.

Travbanan har också en central roll vid byggandet och utvecklingen av ett ridcenter som planeras i Vermoängen.  

Närtjänsterna för Vermoängens invånare förbättras ytterligare när byggandet av Gattjinaparken inleds på ett område som tidigare delvis varit impediment öster om Ring I intill Alberga. I området byggs ett kontorskvarter, ett affärscentrum och eventuellt ett hotell på tolv våningar. I kontorsbyggnadernas gatunivå kommer det att finnas restaurang- och affärslokaler. I områdets östra del nära Vermo byggs bostäder för 300 invånare.

Byggandet av Gattjinaparken fortskrider i etapper från väst mot öst. Arbetet inleds med det östra kontorskvarteret i sommar.