I framtiden är Hagalunds idrottspark en grönskande park för stadsbor

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-01-2021 kl. 10.20

Idrottsparkens nuvarande funktioner och motionstjänster kompletteras: förutom ett nytt fotbollsstadion byggs även utomhusmotionsplatser, såsom en skateboardplats, samt fotbolls-, padel-, streetbasket- och pingisplaner. I idrottsparken byggs även allaktivitets- och racketsporthallar.

Parken ansluts som en fungerande del till gång- och cykelvägsnätverken – det ska vara enkelt och trevligt att gå igenom den.

Idrottsparken skapar evenemang, människor och liv till Hagalund

Den högklassigt planerade idrottsparken kompletterar Hagalunds stadsbild. I anslutning till byggnaderna i parken skapas även nya tjänster som livar upp området, till exempel butiker, kaféer och restauranger. Nya hem byggs för cirka tusen invånare.

Fotbollsstadion med 6 000 platser som byggs i idrottsparken gör det även möjligt att arrangera stora evenemang och matcher på internationell nivå. Parkeringen koncentreras i en anläggning under stadion.

”Utifrån den upprättade detaljplanen kommer vi kunna göra Hagalunds idrottspark till ett grönskande och mångsidigt urbant område för motion och evenemang med bra kollektivtrafikförbindelser”, berättar Hagalunds projektledare Antti Mäkinen.

Klimatsmart idrottspark 

För parken upprättas en plan för att uppnå kolneutralitet, där man beaktar idrottsparkens energiförbrukning och utsläpp under hela dess livscykel från bygge till rivning. Man räknar till exempel med produktionen av byggmaterial och den energiförbrukning som krävs för byggandet och upprätthållandet.

I planen utreder man vilka åtgärder som kan användas för att minimera klimatpåverkan. ”I Finland har man aldrig tidigare gjort en så här omfattande kolneutralitetsplan för ett motsvarande objekt.  Vid planeringen av området beaktas dessutom regn och översvämningar som blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna”, berättar arkitekten Toni Saastamoinen.

Tack vare idrottsparkens placering kan man praktiskt och klimatvänligt ta sig till stadion, evenemangen och tjänsterna med metro.

Planförslaget för idrottsparken framskrider från stadsplaneringsnämnden till stadsstyrelsen. Fullmäktige beslutar om det slutgiltiga godkännandet av planen.

Tapiolan jalkapallostadion, 210807 (på finska).

Dagordning 13.1.2021 (på finska).