I huvudstadsregionen har man förberett sig på rekommendationen att använda ansiktsskydd

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-08-2020 kl. 11.43

Stadsdirektörerna i Helsingfors, Esbo och Vanda samt Helsingforsregionens trafik har förberett sig på rekommendationen att använda ansiktsskydd i kollektivtrafiken.

Helsingforsregionens trafik: Tillsammans för säkerhet: Vi rekommenderar användning av ansiktsskydd i kollektivtrafiken. Rekommendationen gavs 13.8.2020.

En ändamålsenlig användning av ansiktsskydd i kollektivtrafiken kan minska smittspridning och förbättra säkerheten i kollektivtrafiken. Genom rekommendationen kan striktare begränsningar undvikas.

— Det är viktigt att det är tryggt på skol- och arbetsresorna med tåg, buss, metro och spårvagn. Städerna har förutsett och förberett sig på rekommendationen att använda ansiktsskydd i kollektivtrafiken. Vi har vidtagit de åtgärder som rekommendationen kräver, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen och Helsingforsregionens trafiks verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar ansiktsskydd för att hindra att coronavirus sprids i de sjukvårdsdistrikt där smittbärare påträffats under de senaste två veckorna. Ansiktsskydd rekommenderades särskilt i kollektivtrafiken, där man inte alltid kan undvika närkontakt.

– Rekommendationen att använda ansiktsskydd är viktig vid bekämpningen av smittspridning. En effektiv bekämpning tryggar hälso- och sjukvårdens bärkraft, säger Juha Tuominen, verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Mer information om kollektivtrafikens åtgärder ges under de närmaste dagarna.

Institutet för hälsa och välfärd: THL rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra – handtvätt och säkerhetsavstånd är de viktigaste sätten att förebygga coronasmitta (13.8.2020).