Information till invandrare om Esbo vid International House Helsinki

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
27.3.2019 kl. 15.03

Invandrare som flyttat till huvudstadsregionen får de tidiga tjänsterna på ett och samma ställe vid International House Helsinki (IHH). Esbo stad går med i IHH:s verksamhet i början av april genom att anvisa en servicerådgivare till kundtjänstnätverket.

Från den 3 april 2019 kommer Esbo och Helsingfors städer, FPA, skatteförvaltningen, magistraten, arbets- och näringsbyrån, Pensionsskyddscentralen, Helsingforsregionens handelskammare, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC samt Migrationsverket i fråga om registrering av EU-medborgare att betjäna klienter under ett och samma tak.

IHH kommer samtidigt att flytta till en ny adress. Tjänsten är stängd den 27 mars–2 april på grund av flytten. Det nya servicestället öppnar onsdagen den 3 april på Fågelviksgränden 2 i Helsingfors.

Ett bekant koncept för Esbo

För Esbo stad är konceptet att koncentrera flera offentliga tjänster under ett och samma tak bekant från servicetorget i Iso Omena. Klienterna har visat både genom att rösta med fötterna och genom sin positiva respons att lösningen passar dem och därför går staden med entusiasm och höga förväntningar med i projektet där tjänsterna för invandrare finns under ett och samma tak.

– Att samla all service på ett ställe är klientorienterad utveckling som också är förenlig med berättelsen om Esbo. Både klienten och organisationer tjänar på att de regionala tjänsterna är samlade – alla sparar tid och besvär, säger Juha-Pekka Strömberg, Esbo stads chef för kundtjänster.

En viktig anledning till att Esbo vill vara med är också att cirka 25 procent av IHH:s klienter bor i Esbo. Esboborna har fått vägledning vid IHH även tidigare, men hädanefter får servicen oundvikligen mer djup och smidighet när Esbo stads egen servicerådgivare alltid är på plats.

Rådgivning från beskattning till boende

Vid IHH får invandrare vid ett och samma besök största delen av de offentliga tjänster som behövs som nyinflyttad i landet.

Huvudmålgruppen är personer med utländsk bakgrund som kommer till regionen i arbets- eller företagarrelaterade ärenden och personer som har förutsättningar att sysselsätta sig på den öppna arbetsmarknaden utan omfattande stödåtgärder.

IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor kring utländsk arbetskraft och dess rekrytering.

Tack vare olika myndigheters sakkunskap får klienten generell rådgivning om till exempel studier, boende, social- och hälsotjänster, skolor och daghem för barn, jobbsökning, social trygghet, beskattning, arbetspension och frågor kring uppehållsrätten.

Ytterligare information