Informationspaket om tjänster för företagare och företag under coronapandemin

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
02-04-2020 kl. 10.34

Coronapandemin har medfört stora utmaningar för företagsverksamheten. Business Espoos experter hjälper dig med dessa. Vi ger information om dina möjligheter att få stöd, hjälper till att hitta lösningar och hänvisar dig vid behov till de juridiska och ekonomiska experterna i vårt expertnätverk.

Business Espoos hela personal är beredd att ge företagarna i regionen fullt stöd för att lösa de utmaningar som coronapandemin medför. Vi betjänar företagare och företag tills vidare via distansförbindelse, per e-post och per telefon. Alla företagsrådgivningsmöten som skulle ordnas på Business Espoos kontor i A Grid i Otnäs ändras till telefonmöten. Chattbotten Bertta betjänar på vår webbplats och svarar på företagens allmänna frågor om bland annat internationalisering, utbildning och sysselsättning.

Alla evenemang på våren har ställts in eller flyttats till en senare tidpunkt. Vi ordnar också webbinarier. Följ våra annonser om evenemang.

Personlig sparring och distansrådgivning 

Du kan boka tid hos den företagsrådgivare du vill för en timmes personlig sparring och distansrådgivning. Vi ger information om stödmöjligheterna samt hjälper till att hitta information och bearbeta lösningar. Boka tid behändigt på webben, så skickar vi en möteslänk till dig per e-post. Vid behov sköter vi också ärenden per telefon. Boka tid hos företagsexperten

Tjänsten tillhandahålls av FöretagsEsbo som hör till Business Espoo-nätverket och betjänar gratis och konfidentiellt.

Kontakta oss:
Business Espoo
tfn 050 513 0321, e-post: info@businessespoo.fi
businessespoo.com/sv-fi

Tips och nyttig information för företagare om hur man kan klara sig ur krisen

Företagare, fundera på om du kan betjäna kunderna på distans, med hemtransport eller utomhus, öppna en nätbutik eller använda dina resurser för något helt nytt.

FöretagsEsbos experter sparrar och ger dig råd om allt möjligt under krisenmed tidsbokning, via distansförbindelse. Du får stöd till exempel för att göra kalkyler över kassaflödet.

  • Tips av FöretagsEsbos företagsrådgivare: Uppdatera kassaflödeskalkylen. Gör två versioner för 3–6 månader: utifrån de aktuella utsikterna och enligt det värsta scenariot. Du får en klar bild av kassamedlens tillräcklighet, och du har nytta av kalkylen vid eventuella finansieringsförhandlingar.
  • Om kassaläget försämras, kontakta genast ditt företags bank: många banker erbjuder sina kunder till exempel frihet från amortering av bostads- och företagslån för en viss tid. Dessutom har finansiärerna förberett sig på en ökande efterfrågan och den flexibilitet som lagstiftningen tillåter. Läs mer i Företagarna i Finlands nyhet.

Följ Företagarna i Finlands omfattande sida Kaikki koronasta yrittäjälle (på finska), som riktar sig till företagare. Det lönar sig särskilt att bekanta sig med delen frågor och svar, där du får tillförlitlig information om anställningsförhållanden, avtal och penningfrågor som nu påverkas av undantagstillståndet.


Arbets- och näringsministeriet

Arbets- och näringsministeriet har på sin webbplats sammanställt frågor och svar som företagen ska beakta när det gäller företagsfinansiering. På arbets- och näringsministeriets webbplats

Arbets- och näringsministeriets meddelanden om temat:

Stöd och råd kring företagsfinansiering

Man kan söka finansiering hos Business Finland på normalt sätt. Finansiering beviljas och utbetalas på normalt sätt. Business Finland har anpassat finansieringstjänsten för kunderna så att företagen kan få utbetalning snabbare än tidigare. För lån kan man få amorteringsfrihet och mera tid för att genomföra projekt. Business Finlands utvecklingsfinansiering i interferenssituationer är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag som är verksamma i Finland och vars affärsverksamhet lider av coronavirussituationen. Ett midcap-företag är ett stort företag vars egen eller koncerns omsättning är högst 300 miljoner euro.

Finnveras primära verksamhetsform är borgensprodukter, det vill säga banker finansierar företag och Finnvera beviljar borgen för lånen. Bekanta dig med tjänster som Finnvera erbjuder under undantagstillståndet

Ekonomisk hjälp fås avgiftsfritt också via FöretagsFinlands rådgivningstjänst Ekonomihjälpen, tfn +358 295 024 881. Tjänsten är öppen mån–fre kl. 9–16.

Regeringen har berett ett omfattande stödpaket för företag för att bekämpa de negativa effekterna av coronavirusepidemin. Närings-, trafik- och miljöcentralerna delar ut 50 miljoner euro i utvecklingsunderstöd för företag Med tilläggsfinansieringen stöds små och medelstora företag som har drabbats av marknads- och produktionsstörningar till följd av coronaviruset. Understödet är tillgängligt i hela landet. Målet är att inleda ansökningstiden vecka 13 med en separat ansökningsannons på närings-, trafik- och miljöcentralernas webbplats. Följ närings-, trafik- och miljöcentralernas webbplats.

Skatteförvaltningen
Coronavirussituationen kan ge företagare, företag och bokförare problem att sköta skatteärenden. Man kan söka förlängd tidsfrist för företagets skattedeklaration och skatteförvaltningen kan avstå från avgiften för en försenad deklaration av grundad särskild anledning. Som särskild anledning räknas till exempel insjuknande. Företag som har betalningssvårigheter kan ansöka om betalningsarrangemang för skatterna. Betalningsarrangemang kan sökas på nya underlättande villkor från 25.3. Observera också att du kan söka ändring i förskottsskatterna i MinSkatt om företagets resultat ser ut att bli mindre än beräknat. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Arbets- och näringsbyråernas tjänster vid omställningar i företag

De arbetstagare som blir uppsagda får redan under uppsägningstiden tillgång till arbets- och näringsbyråns omställningsskyddstjänster. Dessa erbjuder stöd för jobbsökning samt coachning och kurser som stöder återsysselsättning. Arbets- och näringsbyråerna erbjuder tillsammans med andra organisationer som tillhandahåller företagstjänster också företagstjänster för dem som är intresserade av att starta företag.

Mer information:
Arbets- och näringsbyråernas tjänster för företagare
Omställningsskydd
Sakkunniga i omställningsskyddsärenden vid Nylands arbets- och näringsbyrå
Permittering

Anvisningar till arbetsgivare av Helsingforsregionens handelskammare

Helsingforsregionens handelskammare har sammanställt anvisningar som gäller coronaviruset på sin webbplats. Dessa gäller bland annat karantän och lönebetalningsskyldighet, avslutande av anställningsförhållande, hinder att utföra arbete, semester, sjukfrånvaro, permittering, förebyggande av sjukdomar och misstänkt smitta samt dataskydd. Länk till Handelskammarens anvisningar (på finska).

Webbinarier och utbildningar

Även om vi nu lever i svåra tider, kan man utveckla sin kompetens med hjälp av webbinarier och distansstudier.  

Omnia erbjuder många olika webbkurser. Bekanta dig med webbutikens utbud på adressen: kauppa.omnia.fi/

Kurser som ordnas av Helsingforsregionens handelskammare.
 
Företagarna i Finland ordnar regelbundet utbildning och producerar informationsinslag om corona. De webbinarier som hittills hållits kan ses som inspelningar på Företagarna i Finlands webbplats. Där finns följande webbinarier (på finska):

  • Webbinariet om coronaviruset för arbetsgivare fokuserar på allmänna anvisningar om hur man ska göra på arbetsplatsen under coronapandemin och på anställningsfrågor, såsom karantän, löneutbetalning, distansarbete, permittering och samarbetsförfarande. Råd i en situation där företagaren själv insjuknar samt svar på frågor kring den egentliga företagsverksamheten, till exempel ekonomiska svårigheter samt B2B-verksamhet och B2C-verksamhet.
  • Webbinariet om coronaviruset för ensamföretagare behandlar särskilt frågor som gäller ensamföretagares företagsverksamhet.
  • Webbinarium för företagare inom social- och hälsovården och välfärdssektorn
  • Webbinariet Tervehdytä, keskeytä vai lopeta? fokuserar på att identifiera en kris i tid, sanera företagsverksamheten; första åtgärder, social trygghet, beskattning, finansiering, reglering av skulder och sanering samt på att avbryta och avsluta företagsverksamheten.
     

Material för och inspelning av Seminariet What 's Up with Travel Trends som ordnats av Visit Finland. I inledningsanförandet behandlades bland annat den enkät om effekterna av coronaviruset på turistnäringen som gjordes för några veckor sedan.

_ _ _ 

Esbo stads webbplats på adressen esbo.fi/coronaviruset kan du läsa aktuell information om hur coronaepidemin påverkar Esbo stads tjänster som kontinuerligt uppdateras.