International House Helsinki betjänar också personer som flyttat till Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14.12.2017 kl. 9.33

I början av december öppnades ett nytt serviceställe för invandare som nyligen flyttat till huvudstadsregionen, International House Helsinki (IHH). Servicestället betjänar i Nylands magistrats lokaler på Albertsgatan i Helsingfors. Också personer som flyttat till Esbo är välkomna att bli kunder hos IHH.

Vid IHH får invandrare vid ett och samma besök största delen av de offentliga tjänster som behövs som nyinflyttad i landet.

Huvudmålgruppen är personer med utländsk bakgrund som kommer till regionen i arbets- eller företagarrelaterade ärenden och personer som har förutsättningar att sysselsätta sig på den öppna arbetsmarknaden utan omfattande stödåtgärder.

Rådgivning i allt från uppehållstillstånd till beskattning

När en kund kommer till servicestället kartläggs personens situation och han eller hon får information om olika myndigheters blanketter, beslut och processer.

Tack vare sakkunskap om olika myndigheters områden får kunden information om såväl uppehållstillstånd, studier, boende, social- och hälsotjänster och skolor och daghem för barn som om jobbsökning, social trygghet, beskattning och arbetspension.

Om orsaken till invandringen är arbete, kan en anställd vid magistraten vanligen registrera en finländsk personbeteckning för personen under samma besök.

IHH betjänar också företag och arbetsgivare i frågor kring utländsk arbetskraft och dess rekrytering.

Esbo med och utvecklar servicen

IHH:s verksamhet har startat genom ett pilotförsök i vilket Helsingfors stads immigrationsrådgivning, magistraten i Nyland, Skatteförvaltningen, FPA:s tjänst In To Finland, Nylands arbets- och näringsbyrå, Pensionsskyddscentralen och Helsingforsregionens handelskammare medverkat.

Esbo stad är inte officiellt med i pilotförsöket, men har ända från börjat varit med i planeringen av IHH. Personer som flyttat till Esbo får redan nu service hos IHH, men servicen för nya Esbobor skulle bli ännu smidigare om det fanns en expert på Esbos egna tjänster.

– Att samla all service på ett ställe är ett kundorienterat sätt att utveckla servicen som också är förenligt med berättelsen om Esbo. Regional service samlad i en och samma lucka gynnar både kunder och organisationer – det besparar alla tid och besvär. Om IHH blir en bestående service såsom planerat, överväger vi också att placera en egen personalresurs där, säger Teemu Haapalehto, chef för invandringsfrågor vid Esbo stad.

Applikation stöder utvecklingen

Snart får man i myndighetsärenden också stöd av en applikation (Service Advisor App) på IHH:s webbplats. Den hjälper kunden att hitta rätta myndighet och berättar vilka dokument som ska tas med vid besöket.

Applikationen testas under december och publiceras på webbplatsen genast då den är färdig att användas av kunder.

Ytterligare information

ihhhelsinki.fi