Intresset för odling blomstrar i staden

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.4.2018 kl. 10.46

Daghemmen, skolorna och servicehusen i Esbo har på allvar fått upp ögonen för stadsodling. I år kommer hela 52 enheter inom staden att antingen anlägga eller utvidga sitt grönsaksland.

Projektet som uppmuntrar till stadsodling genomförs i år för andra gången. År 2017 hade 24 daghem och skolor ett grönsaksland.

Mullen och pallkragarna som behövs upphandlas och skaffas centraliserat. Beställningsmängderna fördubblades jämfört med året innan. Antalet beställda mullsäckar uppgick nu till 627 stycken och antalet pallkragar till 192. I grönsakslanden kommer man att odla både nyttoväxter och blommor.

Grönsaksland finns i år vid

  • 38 daghem
  • 8 skolor
  • 1 gymnasium
  • 2 vårdhem
  • 1 Naturens hus
  • 1 allaktivitetspark
  • 1 stödboende

Miljödesigner Niko Riepponen gläder sig över det stora intresset för odlingsprojektet.

– Det är fint att så många enheter nappat på möjligheten och på så sätt främjar målen för en hållbar stad. Genom den här verksamhetsmodellen har vi tydligt lyckats sänka tröskeln för att börja odla.