Invånarna är nöjda med Esbo stads hälsovård – önskar längre öppettider

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13.4.2018 kl. 8.45

Enligt en enkät som utfördes i februari är majoriteten av invånarna i Esbo av åsikten att staden erbjuder dem alla de hälsovårdstjänster de behöver (71 procent av dem som svarat), att stadens hälsovårdstjänster gör livet tryggt (74 procent) och att det är lätt att använda tjänsterna (71 procent).

– ”Vi vill erbjuda Esboborna de bästa hälsovårdstjänsterna i Finland. Sådana som svarar på invånarnas behov och önskemål smidigt och med hög kvalitet”, säger hälsovårdsdirektör Sanna Svahn.

Kvälls- och veckoslutsöppet på önskelistan

Enkäten visade att invånarna önskar att hälsovårdstjänsterna ska ligga intill smidiga kollektivtrafikförbindelser (76 procent upplevde det vara viktigt), att det ska vara lätt att nå dem med egen bil (71 procent) och att hälsovården under vardagar skulle ha öppet till kl. 20 (70 procent). Många (57 procent) önskade också lördagsöppet.

– ”Vi strävar till att utveckla våra tjänster i den riktning som invånarna önskar. Och förstås lönar det sig för oss att utnyttja våra lokaler så effektivt som möjligt. Esbo växer och samtidigt ökar efterfrågan på hälsovårdstjänster konstant”, konstaterar Sanna Svahn.

Längre öppettider testas i Mattby: bättre tjänster i och med nya arrangemang

Det finns planer på att först testa längre öppettider i Mattby. Där behövs nya lösningar då den nuvarande hälsostationsbyggnaden på Mattsgatan tas ur bruk i början av år 2019. Social- och hälsovårdsnämnden beslutar i maj om hur hälsovårdstjänsterna i Mattby ska ordnas.

– ”Ett alternativ är att vi flyttar Mattby hälsostation till servicetorget i Iso Omena, där Oma Lääkärisi Iso Omena nu finns. I så fall för vi stadens verksamhetsmodell till servicetorget. Med hjälp av den har vi lyckats förkorta väntetiderna till vård märkbart. Vi har också en möjlighet att köpa extra tjänster i närheten av Iso Omena. Genom samarbete och längre öppettider kan vi erbjuda smidiga tjänster med hög kvalitet till invånarna i Mattby”, berättar Sanna Svahn.

Goda erfarenheter av vård och service

Invånarna i Esbo värdesätter hälsovårdspersonalens kompetens och den framgångsrika vården. Också det att man kan få en tid snabbt och att det är lätt att sköta sina ärenden är viktigt för så gott som alla.

De som utnyttjat stadens hälsovårdstjänster är synnerligen nöjda med den vård och service de fått. Av dem upplevde 94 procent att de fått vänlig betjäning och 89 procent var nöjda med den vård de fått.

Enkätsresultat

Se bilden närmäre (pdf-bilaga)

– ”Vår betjäning och vår kompetens uppskattas och det gläder oss. Mest behöver vi förbättra väntetiderna och tidsbokningen, och med det jobbar vi kontinuerligt. E-tidsbokningen har utvidgats och till exempel kan de som behöver brådskande vård nu boka tid på webben både till hälsostationen och till tandvården”, säger Sanna Svahn.

Enkäten utfördes i form av telefonintervjuer 12–24.2.2018. Målgruppen bestod av Esbobor i åldern 18–70 år och de som svarat är representativa för invånarna i Esbo i den utvalda åldersgruppen. Antalet personer som svarade var 1001. Undersökningen genomfördes av Kantar Oy.