Invånarna i Södrik och Domsby får hälsostationstjänster med servicesedel

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15.11.2019 kl. 16.54

Hälsostationen Oma Lääkärisi Esbotorgets avtal med Esbo stad löper ut 30.4.2020 och därefter ordnas tjänsterna med servicesedel 1.5.2020–30.4.2025. Invånarna får mer information om saken i början av våren 2020.

Invånarna i Södrik och Domsby är för närvarande huvudsakligen kunder hos Oma Lääkärisi Esbotorget. När avtalsperioden löper ut i maj 2020 ingår staden inte nya avtal med något privat hälsovårdsföretag, utan övergår i stället till servicesedlar. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade om saken 30.10.2019.

Samma tjänster, samma pris

De som använder servicesedlar får samma tjänster och betalar lika mycket för sina besök som de som anlitar stadens egna hälsostationer.

Esboborna kan redan nu välja vilken hälsostation de vill använda. Servicesedeln blir ett alternativ bland andra.

Servicesedeln stöder och kompletterar verksamheten vid stadens egna hälsostationer

Tjänsterna vid Hälsostationen Samaria i Esbo centrum fortsätter som normalt. Modellen med servicesedlar påverkar inte stadens nuvarande personal eller anställningsförhållanden.

– Servicesedelsmodellen stöder flexibelt stadens egna hälsostationer. Vårt mål är att trygga högklassiga primärvårdstjänster för invånarna och samtidigt erbjuda större flexibilitet och valmöjligheter”, säger hälsovårdsdirektör Sanna Svahn.

Invånarna får mer information och anvisningar i början av våren 2020

Beredningen av detaljerna i servicesedelsmodellen kan nu sätta i gång. Följande skede är att fastställa villkoren för de företag som vill delta. Alla hälso- och sjukvårdsföretag som verkar i Esbo centrum och som fyller villkoren kan anmäla sig.

Invånarna får i början av våren 2020 anvisningar om hur de kan välja mellan de företag som ingår i servicesedelsmodellen och stadens egna hälsostationer.