Invasiva arter bekämpas som talkoarbete i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-04-2021 kl. 9.00

Jättipalsaminiitty

Invasiva arter är arter som har spridit sig i vår omgivning som ett resultat av människans inverkan antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Invasiva arter som klassificerats som skadliga klarar sig speciellt bra och är ett stort hot mot naturens mångfald.

I samarbete med invånarna

Flera invasiva arter har brett ut sig i Esbo på stora områden, och det är mycket viktigt att samarbeta med invånarna för att bekämpa dem. Hundratals kommuninvånare har under årens lopp deltagit i talkon för att bekämpa invasiva arter. Vissa personer har ensamma samlat och gjort sig av med tusentals spanska skogssniglar och lagt ner hundratals timmar på att rensa bort invasiva arter.

Staden ordnar inget separat talko kring invasiva arter i år. Vi uppmuntrar invånare, föreningar, företag och läroanstalter att ordna egna talkon för bekämpning av invasiva arter. Det går också bra att bekämpa invasiva arter i en liten grupp eller på egen hand till exempel under en promenad. Det är ett ypperligt sätt att förbättra trivseln i den egna boendemiljön och samtidigt utföra ett viktigt naturvårdsarbete. Talko kan ordnas för att bekämpa bland annat jättebalsamin, lupin och vresros samt spansk skogssnigel. Staden erbjuder sopsäckar och hämtar det samlade avfallet från områden som förvaltas av staden.

Ta tag i saken så fort vegetationsperioden börjar

Talkona är mest effektiva om de invasiva arterna rensas bort genast i början av sommaren, innan de börjar blomma. Det lönar sig att plocka bort spansk skogssnigel genast på våren innan individer som övervintrat börjar lägga ägg.

Du hittar anvisningar här: Talko mot invasiva arter Mer information ger Esbo stads koordinator för bekämpning av invasiva arter (minna.oja@esbo.fi, tfn 043 8242 408).