Inverkningar av manifestationen fredag 2.2 på Esbo stads tjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
31.1.2018 kl. 17.09

Den politiska manifestationen som ordnas fredag 2.2.2018 har följande inverkningar på Esbo stads tjänster:

Finsk dagvård

FFC:s medlemsförbund (t.ex. JHL och PAM) och eventuellt några andra förbund har beslutat att deras medlemmar kan delta i manifestationen fredag 2.2.2018 på arbetstid. Även dagvårdspersonal kan delta i manifestationen.

Verksamhetsställena för dagvården är i regel öppna fredag 2.2. Dagvårdsenheterna tar emot barn i förhållande till antalet närvarande anställda.  Mattiderna kan ändras.

Dagvårdsenheternas chefer informerar vårdnadshavarna ifall antalet barn i enheten måste begränsas.
Ytterligare information lämnas av daghemsföreståndarna.

Finsk utbildning

Fredag 2.2 fungerar skolorna och gymnasierna som vanligt.  Om situationen förändras, dvs. om det sker förändringar i verksamheten i någon skola med anledning av manifestationen, informerar skolans rektor vårdnadshavarna via Wilma.

Skolskjutsarna med taxi fungerar som vanligt.

Svenska bildningstjänster (daghem, skolor, ungdom)

• Verksamheten i daghemmen har ordnats som vanligt. Ditt daghem ger ytterligare information.
• Skolorna fungerar också som vanligt.
• Måltiderna (skolor och daghem) kan försenas, men ordnas annars som vanligt.
• Ytterligare information lämnas av daghemsföreståndarna och rektorerna.
• Skolskjutsarna med taxi fungerar som vanligt.
• Inga förändringar i ungdomsverksamheten.

Måltidstjänster

Manifestationen inverkar inte på måltidsleveranser inom vården och hemservicen och inte heller på personalrestaurangernas verksamhet.
Ändringar av matsedlar är möjliga. Information om dem ges i respektive enhet. Vid behov använder man engångsserviser.

Social- och hälsovård

Social- och hälsovårdstjänsterna har öppet som vanligt. Det kan förekomma små förseningar om personalen har svårt att komma till arbetet.

Om du vet redan på förhand att du på grund av manifestationen inte kan komma till din mottagningstid, önskar vi att du i god tid avbokar eller flyttar din tid.

Avbokning och flyttning av mottagningstider:
• Tider till fysioterapin och annan öppen rehabilitering: per telefon 09 816 36000 (avbokningar kan göras dygnet runt, flyttningar kl. 8.30–13). Tider till fysioterapin också på webben
• Tider till tandvården: på webben eller per telefon 09 816 30300 (avbokningar kan göras dygnet runt, flyttningar kl. 7.45–16)
• Tider till terapitjänsterna för barn (talterapi, ergoterapi, barnpsykolog): per telefon till din kontaktperson eller byråsekreteraren 043 825 3181, 043 825 3180
• Tider till mental- och missbruksvården: på webben eller per telefon 09 816 31300 (avbokningar kan göras dygnet runt, flyttningar kl. 8–16)
• Tider till hälsostationerna: på webben eller per telefon 09 816 34500 kl. 7–18
• Tider till mödra- och barnrådgivningen: på webben eller per telefon 09 816 22800 (avbokningar kan göras dygnet runt, flyttningar kl. 8.30–14.30)

Persontransporterna fungerar som vanligt.

Metrostationernas öppethållning

Metron går inte fredag 2.2. Också metrostationerna är huvudsakligen stängda, men på vissa stationer är affärslokalerna i biljetthallen öppna. Ytterligare upplysningar i HRT:s meddelande (på finska).

Gatuunderhåll 

Gatorna plogas som vanligt.