Jämlikhets- och jämställdhetspriset TASSU till ungdomstjänsterna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10.10.2018 kl. 13.49

I projektet Esbo för alla har ungdomstjänsterna producerat verktyg för identifiering av och ingripande i hatprat för ungdomsarbetare och unga.  Inom projektet har de unga utbildats till agenter mot hatprat så att de ska kunna ingripa i hatprat och utrota det i sin egen omgivning. De arbetar även med videoklipp om fördomar och mobbning och har deltagit i evenemang kring temat.

Ämnet är viktigt för de unga. Många unga som deltog i utbildningen berättar att de lärt sig mycket om hatprat och mobbning och responsen som de gett har i huvudsak varit positiv. I projektet sammanställs en materialpärm, som hjälper både unga och vuxna att behandla ämnet.

Jämlikhetskommittén konstaterar i sitt beslut att handlingen lyfter fram en konkret modell som även kan implementeras på andra ställen. Handlingen är en lösning på gräsrotsnivå mot en osaklig jargong som förekommer i samhället.

Tassu2018_palkinto, Tassu2018_palkinto

Stadsdirektör Jukka Mäkelä delade ut TASSU-priset till ungdomstjänsternas projekt mot hatprat. Prisutdelningen ordnades på Gumböle gård. På bilden från vänster Nelli Myöhänen, Teemu Pietilä, Helena Munne, Ville Leino, Jukka Mäkelä, Katja Kujala, Elina Rautiainen, Tiina Pasanen och Tero Luukkonen​.

Vinnaren i serien för samarbetspartner var demenshemmet Villa Tapiola Oy med sin digitala berättelse. I den får äldre assistans med att skapa videoklipp och var och en får chans att uppträda i filmen som sig själv. Kommittén konstaterar i sitt beslut att den digitala berättelsen lyfter fram livet som levts och de äldres egna personligheter. Den digitala berättelsen kan även tillämpas i andra sammanhang.

Tassupalkinto2018_Nuoriso

Stadsdirektör Jukka Mäkelä belönade demenshemmet Villa Tapiola Oy:s digitala berättelse med ett TASSU-diplom på Gumböle gård. På bilden, från vänster Tuula Laulaja, Jukka Mäkelä, Maria Juuso och Lilli Lemettinen​.

TASSU-priset beviljas till en konkret handling för jämställdhet och jämlikhet

Arbetsgemenskaperna vid Esbo stad fick delta i tävlingen antingen med sin egen eller en samarbetspartners handling för jämställdhet eller jämlikhet.

Tävlingen mottog fem ansökningar från arbetsgemenskaper och fyra förslag på samarbetspartners handlingar. Andra deltagare i tävlingen var undervisningen av språk- och kulturgrupper, biblioteken i Esboviken, Leva och bo-seniorcentralen i Köklax och Leva och bo-seniorcentren i Esbo med en gemensam ansökan. Samarbetspartnernas betydande handling föreslogs för följande aktörer:  Tunaro Vårdhem, Hulda & Malva hemmet, Nicehearts ry.

Ungdomstjänsternas prisvinnande arbetsgemenskap belönades med 1 000 euro som går till gemensamt utvecklingsarbete. Demenshemmet Villa Tapiola belönades med ett diplom. En video ska göras över alla som belönats med pris eller diplom. Videorna publiceras under höstens lopp.

Esbo stads jämlikhets- och jämställdhetsplan Reilu meininki työssä ja elämän muilla alueilla 2017–2020 förutsätter att målsättningarna för jämlikhet och jämställdhet rotar sig och blir praxis i Esbo stad. Även i Berättelsen om Esbo har man starkt bundit sig till främjandet av dessa värden genom riktlinjer för en positiv människosyn och en uppskattande växelverkan.

Esbo jämlikhetskommitté tog fram TASSU-priset som syftar till att ge publicitet för stadens handlingar för jämställdhet och jämlikhet. Priset delas ut en gång per år. I fjol belönades barnteamet vid Entresse bibliotek för sin verksamhet i grupper med mångfald och för sitt framgångsrika arbete i främjandet av läslust framför allt bland pojkar.  Jämlikhetskommitténs TASSU-pris kan åter ansökas i mars 2019. Prisets beskyddare är stadsdirektör Jukka Mäkelä.