Jobb och företagsamhet

En stor del av de finländska börsnoterade företagen är belägna i Esbo. Otnäs campus- och forskningsområde är Nordens största teknologikoncentration. Tillsammans med Hagalund och Kägeludden bildar Otnäs ett område där vetenskap, konst och ekonomi när varandra. Esbo har lika många arbetstillfällen som det finns sysselsatta.

Esbo stad sysselsätter själv nästan 14 000 personer. Esbo betonar mångfald i fråga om kultur och värderingar. Goda kundtjänster skapas av en personal som känner de lokala kommunbornas behov. Esbo stad vill att dess anställda ska må bra, att de ska utveckla sin kompetens och sin yrkesskicklighet och att de ska känna arbetsglädje över sina insatser.