En internationell marknad i sikte

Den internationella marknaden och de internationella nätverken erbjuder gott om möjligheter för företag. Vi hjälper företag bland annat med frågor som gäller internationell arbetssökning, att ge sig ut på den internationella marknaden och tillväxt. Vi ger rådgivning och hjälper till att hitta lösningar och hänvisar dig vid behov till de juridiska och ekonomiska experterna i vårt expertnätverk. Vi erbjuder internationella möjligheter till nätverksbildning genom till exempel riktade investerar- och matchmakingevenemang och digitala plattformar. 

Business Espoos internationaliseringstjänster

Rådgivning

 • Personlig rådgivning
 • Informationsmöten
 • Enterprise Europe Networks (EEN) rådgivningstjänster 
  • Allmän rådgivning i internationella frågor
  • Juridisk rådgivning
  • EU-finansieringsrådgivning
  • IPR-rådgivning
 • Problem som rör EU:s inre marknad
 • Rådgivning kring internationella rekryteringar
 • Utveckling av kommersialiseringen av innovationer
 • Dokument för utrikeshandel

Nätverk och möten i Finland

 • Stadens internationella nätverk som stöd för företagen
 • Sammanslutningar och nätverk för internationella experter
 • Riktade bilaterala företagsnätverk
 • Visit-nätverk inom resebranschen
 • Digitala plattformar
 • Nätverken FinnCham och Enterprise Europe Network (EEN)

Evenemang och resor utomlands

 • Internationella mässor
 • Försäljningsevenemang inom resebranschen
 • Matchingtjänster

Matchingtjänster

 • Riktade investerar- och matchingevenemang
 • Företagskontaktbörs
 • Nätverksevenemang med internationella experter
 • Digitala plattformar