Rådgivning om att bli internationell på Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) erbjuder services för företagare:

Råd om EU-finansiering: Vi förmedlar information om de finansieringsmöjligheter och finansieringsprogram som EU erbjuder. Genom aktuell kommunikation försöker vi aktivera företag och andra organisationer att dra nytta av de möjligheter EU-programmen ger.

Allmän information om länder och marknader: Vi utreder på våra kunders vägnar till exempel kontaktuppgifter till olika organisationer i andra länder. Vi ger också grundläggande information om att grunda ett företag i ett annat land.

Problem på den inre marknaden: Vi förmedlar information till Europeiska kommissionen om problem som företag stöter på då de verkar på den inte marknaden. Vårt nätverk ger företag konfidentiell rådgivning i konkreta situationer och rapporterar om problemen till Europeiska kommissionen så att de utsatta företagen förblir anonyma. Målet är att förenkla och förbättra lagstiftningen som gäller den inre marknaden. Syftet är att säkerställa att man i kommande politiska beslut bättre än hittills ska kunna beakta de praktiska erfarenheter företag som verkar på den inre marknaden haft.

Juridisk rådgivning: Vi ger allmän juridisk rådgivning till exempel om den inverkan EU:s bestämmelser har och om hur de verkställs, om den nationella lagstiftningen i olika länder, om avtal och konfliktsituationer inom internationell handel, om transportvillkor, beskattning och offentlig upphandling.