Från idé till företag

Entreprenörskap innebär en vilja att utvecklas och utveckla någonting nytt samt en passion för att förverkliga sina idéer och drömmar. Få föds till företagare, men vi kan växa till företagare, och det är med detta Espoo Business stöttar dig. Du är välkommen till avgiftsfri företagsrådgivning, för att sparra din företagsidé och finna de bästa råden för hur du ska göra en affärsplan och beräkningar samt för att få information om understöd och finansiering som du kan ansöka om. Business Espoos utbildningar, evenemang, ekosystem och medlemskap i olika organisationer skapar en miljö där företagen i området kan utvecklas smart tillsammans.

Business Espoos företagstjänster för en ny företagare

Ska jag bli företagare?

 • Personlig företagsrådgivning
 • Rådgivning om lättföretagande
 • Yrkesvalspsykolog (TE-byrån)

Planering av företagsverksamheten

 • Personlig företagsrådgivning
 • Affärsplans- och kalkylmallar
 • Etableringsguide
 • Tjänsten Mitt FöretagsFinland
 • Kurser:
  • ABC-info om att starta ett företag
  • Affärsplanskurs
  • Yrkesexamen för företagare
  • Företagarcoachning

Att starta ett företag

 • Personlig företagsrådgivning
  • Invandrarrådgivning 
  • Rådgivning om startpeng
 • Startti Plus för försäljnings- och marknadsutveckling
 • Företagskliniker
 • Expertnätverk
 • Tillståndsärenden
 • Upphandlingsfrågor
 • Verksamhetslokaler
 • Stöd och nätverk i organisationer

Finansiering av företagsverksamheten

 • Personlig företagsrådgivning – vägledning om ansökan och olika finansieringskanaler:
  • Startpeng
  • Bankfinansiering
  • Finnvera
  • Business Finland
  • NTM-centralen
  • EU:s projektfinansiering
  • Övriga företagsstöd
 • Launchpad
 • Matching-evenemang