Affärsplan

Det lönar sig att inleda grundandet av ett företag med en grundlig planering. En affärsplan hjälper dig att reda ut tankarna och samla ihop dem till ett redskap för företagaren, något som det lönar sig att uppdatera allt efter som företagsverksamheten utvecklas. Affärsplanen beskriver din intäktsmodell, dina mål och genom vilka medel du uppnår dem. Den hjälper dig att få ett grepp om vilket slags resurser du behöver och hur ditt företags lönsamhet byggs upp. Du behöver också en affärsplan om du vill ansöka om startpeng eller någon annan slags understöd eller finansiering.

Business Espoo hjälper dig att ta fram en affärsplan och utföra beräkningar: