Upphandlingar

Det lönar sig också för nya företagare att läsa in sig på offentliga upphandlingar. Att lämna anbud gruppvis gör det möjligt för små och medelstora företag att delta i även större anbudsförfaranden.

Business Espoos experter och utbildningar hjälper dig att hitta pågående offentliga upphandlingar och lär dig att sälja till kommuner, städer och ämbetsverk.

Läs mer: