Hjälp vid rekrytering

När ditt företag behöver ny, kompetent personal eller när ni står inför en förändring som kräver en ny slags kompetens, kan du vända dig till oss på Business Espoo. Bland annat arbets- och näringsbyråerna (TE-tjänster), Omnia och Esbo stad erbjuder avgiftsfria rekryteringstjänster för företag. Genom oss kan du få hjälp med att hitta kompetent arbetskraft. Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd för löneutgifter.