Hjälp vid rekrytering

När ditt företag behöver ny, kompetent personal eller när ni står inför en förändring som kräver en ny slags kompetens, kan du vända dig till oss på Business Espoo. Bland annat arbets- och näringsbyråerna (TE-tjänster), Omnia och Esbo stad erbjuder avgiftsfria rekryteringstjänster för företag. Genom oss kan du få hjälp med att hitta kompetent arbetskraft. Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd för löneutgifter.

Vi hjälper företag att kartlägga lämpliga sätt och kanaler för att hitta arbetskraft. 

Sysselsätt skickligt är en kostnadsfri tjänst där företagaren får rådgivning om rekrytering av arbetskraft och om vad som krävs av en arbetsgivare innan företaget anställer sin första arbetstagare.

Omnia kartlägger företagens personalbehov och det kunnande som företagen behöver och försöker hitta lösningar på behoven, till exempel genom utbildningsalternativ med rekrytering och samarbete med läroanstalter (lärande i arbetslivet).

Esbo stads sysselsättningstjänster kartlägger rekryterings- och kompetensbehoven hos stadens affärspartner, söker lämpliga experter för företagens behov och ger vid behov råd om olika former av anställningsstöd.

Business Espoos rekryteringstjänster

Kartläggning av rekryteringsbehovet

Sökande efter arbetstagare

 • Jobbannonser
 • Förhandsurval och presentation av arbetstagare
 • Internationell rekrytering
 • Rekryteringsevenemang

Rekrytering via utbildning

 • Arbetskraftsutbildningar
 • Examens- och delexamensutbildningar
 • Tillståndsutbildningar
 • Läroavtal

Ekonomiskt stöd och anställningsförhållande

 • Lönesubvention och Esbotillägg
 • Hjälp med i ansökningar och avtal

Stöd på arbetsplatsen

 • Rådgivning om subventionerade anställningar
 • Språkkurser