Ekonomiskt stöd för rekrytering

Lönesubvention

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån beviljar arbetsgivare för att anställa en arbetslös arbetssökande. Lönesubvention kan beviljas: till ett belopp som täcker 30–50 procent av lönekostnaderna beroende på hur länge den som anställs varit arbetslös, när hen anställs för ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare eller på viss tid eller för läroavtalsutbildning. 

Esbotillägget och rekryteringsstöd

Esbotillägget för sysselsättning är ett stöd som hjälper arbetslösa arbetssökande att komma in på arbetsmarknaden. Stödet beviljas enligt prövning. Esbos rekryteringsstöd kan beviljas företag som anställer en arbetslös arbetssökande från Esbo för ett tidsbundet eller tills vidare gällande anställningsförhållande. Rekryteringsstödet betalas ut till arbetsgivare för att kompensera kostnader för att anställa en arbetslös person. Stödet kan också beviljas för anställning av en arbetslös arbetssökande som inte har rätt till lönesubvention (som beviljas av arbets- och näringsbyrån) till exempel på grund av hur länge hen varit arbetslös eller av någon annan orsak.

Läs mera om Esbotillägget och rekryteringsstödet.