Hjälp vid internationell rekrytering

Om du inte hittar en lämplig person att anställa i Finland, kan du se dig om efter en lämplig expert utomlands. Arbets- och näringsbyrån hjälper dig rekrytera utomlands

Det finns också avgiftsbelagda stödtjänster som utförs i aktivt samarbete inom nätverket EURES som täcker hela Europa.

EURES

EURES (European Employment Services) är ett europeiskt samarbetsnätverk som hjälper med rekrytering i Europa. EURES-experter kan fungera som en länk mellan företag i olika länder i Europa och hjälpa företag att komma igång med rekrytering. Via EURES har arbetsgivare möjlighet att möta arbetssökande från olika länder och delta i rekryteringsevenemang i Europa, antingen på plats eller virtuellt via en Onlinetjänst. Det är möjligt att anställa en europeisk expert också med stöden Ditt första Euresjobb eller Reactivatee35+. 

Arbetstillstånd

Nylands arbets- och näringsbyrå sköter ärenden som gäller arbetstillstånd i Nyland. Betjäning på tfn 0295 040 019 mån–fre kl. 9–11 samt per e-post på tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi.