Kompetensutveckling

Genom kompetensutveckling säkerställer du att vardagen fungerar idag och att företagets framtid är god. Business Espoos nätverk samlar ihop aktörer som kan hjälpa dig. Med deras stöd kan du hitta och utveckla den kompetens ditt företag behöver – oberoende av om du utbildar dig själv som företagare och chef eller din personal som en källa till tillväxt.

Vårt utbildningsutbud omfattar ett brett utbud av olika långa kursdagar med aktuellt innehåll. Om du vill, kan du också delta i längre utvecklingsprogram inom olika affärsområden.

Business Espoos kompetensutvecklingstjänster

Kompetensutveckling för nystartade företag/nya företagare

 • Grundkunskaper om affärsverksamhet
 • Ekonomiförvaltning
 • Försäljning och marknadsföring
 • Produkt-/serviceutveckling
 • Läroavtalsutbildning

Affärsutveckling

 • Organisationsutveckling
 • Personalutveckling
 • Förvärv av ny kompetens (rekrytering)

Kompetensutveckling för personalen

 • Utveckling av ledarskap och chefsarbete
 • Finansiell kompetens
 • Juridisk kompetens
 • Bransch- och yrkeskunnande
 • Teknisk kompetens
 • Kompetens relaterad till förändringar i verksamhetsmiljön

Tjänster och produkter

 • Utbildningsdagar med aktuellt innehåll
 • Examensutbildningar
 • Skräddarsydda företagsspecifika utbildningar/utvecklingsprojekt
 • Behörighetsutbildningar
 • Språkkurser
 • Finansieringsalternativ/understödda utbildningar
 • Medlemstjänster


BE Studio – kompetens och framtid

Vad är lärande? Vilket slags kunnande kommer att behövas i framtiden? I Business Espoos BE Studio diskuterar Omnias affärsdirektör Riikka-Maria Yli-Suomu och Esbo stads näringschef Harri Paananen lärande, betydelsen av examen i vårt samhälle och hur företag kan dra fördel av förändringssituationer med avseende på kompetensutveckling. Videon är på finska.


Se BE Studio på Business Espoos YouTube-kanal