Att utveckla affärsverksamheten

Starka företag skapas genom att utveckla affärsverksamheten. Bland utbildningstjänsterna i vårt nätverk hittar du hjälp både för att leda verksamheten i ditt företag mot rätt håll och med det dagliga arbetet med dina kunder.


Ledning och chefsarbete

När ditt företag växer blir ledningen och chefsarbetet samtidigt allt viktigare. När du anställer din första arbetstagare går du från att vara företagare till närmaste chef och när du anställer några till blir du teamledare. Det vardagliga arbetet att leda din personal, chefsarbetet, personalplaneringen och arbetshälsan är några områden som du kan utveckla inom vårt nätverk på många olika sätt.