Kompetensutveckling för nystartade företag och nya företagare

Vi hjälper dig i alla faser i ditt företagande – oavsett om du precis har börjat fundera på att starta ett företag eller har drivit ditt företag sedan länge. I början behöver företagaren stöd och sparring för att utveckla sin affärsidé. Kompetensutveckling är nyckeln även till stärkande av verksamheten och företagets tillväxt. Business Espoo erbjuder företagarutbildning och utvecklar företagarnas kunnande på många sätt. Innehållen är indelade i följande helheter som företagaren kan dra nytta av:

  • Grundkunskaper om affärsverksamhet
  • Ekonomiförvaltning
  • Försäljning och marknadsföring
  • Produkt- och serviceutveckling

Bekanta dig med utbildningarna som Business Espoo-nätverket erbjuder på aktörernas egna webbplatser: 

Omnias utbildningar och tjänster för företagare
Handelskammarens utbildningar
Företagarna i Esbos utbildningar

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildning är ett utmärkt och kostnadseffektivt sätt att förvärva både kompetens till arbetsplatsen och kunskaper om att driva ett företag. Det praktiknära och flexibla upplägget gör att läroavtalsutbildningen är ett smidigt sätt för företag att utbilda sin befintliga personal eller rekrytera ny arbetskraft. För företagaren ger läroavtalsutbildningen en möjlighet att utveckla yrkeskunskaperna och fördjupa kunskaperna om affärsverksamhet. Kompetensen som utbildningen ger kan alltid utnyttjas omedelbart, eftersom merparten av studierna sker i det egna arbetet, med stöd av teoretiska inslag.

Läroavtalsutbildningen för arbetsgivaren
Utveckling av företagarens kompetens genom läroavtalsutbildning.


BE Studio: Kompetens enligt företagens behov genom läroavtal

Omnias karriärvägledare Frida Wickholm-Jansson gästar BE Studio för att berätta hur läroavtalsutbildningen fungerar i praktiken. Värd i Studion är direktören för Helsingforsregionens handelskammare Saija Äikäs. Videon är på finska.


Se BE Studio på Business Espoos YouTube-kanal.

Om du tycker att möjligheterna som läroavtalsutbildningen erbjuder verkar intressanta, kontakta Omnia via e-post: yrityspalvelut@omnia.fi eller per telefon 040 126 7676.