Företagarträning

Att utveckla företagarens kompetens är nyckeln till tillväxt. Business Espoo erbjuder utbildning i entreprenörskap och utvecklar företagarnas kompetens på många olika sätt: