Utbildning för personalen

Tillsammans med oss är det lätt att utbilda din personal. Du kan utbilda en anställd eller varenda en av dem – genom korta precisionsutbildningar eller genom längre utbildningsprogram. Du kan välja bland ett rikligt utbud av färdiga utbildningar eller be oss skräddarsy en egen version för ditt företag.

Läroavtal är ett smidigt sätt att utveckla kompetensen i ett företag. Du kan utbilda dig själv i egenskap av företagare eller uppdatera dina anställdas yrkeskompetens. Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för arbetsgivare. På Omnia får du hjälp med alla frågor som gäller läroavtal.

Arbets- och näringsbyråns precisionsutbildning är skräddarsydd grundläggande eller kompletterande yrkesutbildning för företag och personal. Genom omställningsutbildning kan ett företag ta ansvar för de anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker. Om du behöver ny arbetskraft lönar det sig att kontrollera pågående arbetskraftsutbildning. Där kan du hitta arbetstagare som motsvarar dina behov. Du kan också avlägga olika slags tillståndskort och kompetenskort via arbets- och näringsbyråernas arbetskraftsutbildningar. Rekryteringsutbildning är ett gott alternativ om du som arbetsgivare inte hittar kompetenta arbetstagare och inga kompetenta personer kommer att ta examen i branschen inom en snar framtid.