Utvecklingstjänster för företag – vi hjälper dig växa

För att få företagsverksamheten att växa behövs goda nätverk och arbetsredskap. Business Espoo stöttar dig på vägen till tillväxt, till exempel när du vill hitta investerare eller en verksamhetslokal i Esbo.

Företagsrådgivning

Välkommen att diskutera hur ditt företag kan utvecklas tillsammans med en erfaren expert. 

Experter som jobbar vid utvecklingstjänsterna för företag stöttar dig på ditt företags väg mot tillväxt. Vi ser på din affärsverksamhet som en helhet tillsammans med en expert, med målet att hitta dig rätt tjänst vid rätt tidpunkt. Vi rekommenderar att du först kartlägger utvecklingsbehoven. Efter att du skickat in en kartläggning tar en expert från utvecklingstjänsterna kontakt med dig. 

FöretagsEsbos rådgivningstjänster, businesskliniker och de första råden från nätverkets experter är avgiftsfria för alla företagare i området. Läs mer om rådgivningen för verksamma företag.

Visit Espoos experter stöttar dig när du har planer på att ordna en kongress eller ett evenemang i Esbo. Experten hjälper dig kartlägga de lämpligaste lokalerna och partnerna samt ger idéer och tips om hur evenemanget i praktiken kunde genomföras.