Finansiering

Det finns olika slag av stödda experttjänster och finansieringsmöjligheter för företag. Vi har samlat de viktigaste på denna sida och vi hjälper dig att skriva ansökningar, både individuellt med tidsbokning och genom att hjälpa investerare och företag att hitta varandra.

Business Finlands innovationscheck, program, finansieringstjänster och stöd för internationalisering

Utvecklingstjänster för företag och understöd för utvecklande av företag (närings-, trafik- och miljöcentralen)

Finnveras lån, borgen och garantier