Kontakt

Postadress
Esbo stad, Upphandlingscentralen
PB 640, 02070 ESBO STAD

Besöksadress 
Ämbetsplatsen 2 C, 5 vån., 02770 Esbo 

hankinta@espoo.fi 

Esbo stads telefonväxel
09 81621
(vardagar kl. 8.00–16.00) 

Upphandlingschef 
Ansvarsområde: koncernförvaltningen
Heli Aro
050 534 8391
heli.aro@esbo.fi

Upphandlingschef 
Ansvarsområde: teknik- och miljösektorn
Jaakko Röpetti
043 827 1055
jaakko.ropetti@esbo.fi

Upphandlingschef 
Ansvarsområde: bildningssektorn
Jaana Suihkonen
040 702 0138
jaana.suihkonen@esbo.fi

Upphandlingschef 
Ansvarsområde: social- och hälsovårdssektorn
Emilia Kortelainen
043 827 1051
emilia.kortelainen@esbo.fi

Upphandlingschef 
Ansvarsområde: IT-upphandlingar
Anu Tarvainen
040 662 6071
anu.tarvainen@esbo.fi

Direktör för upphandlingscentralen 
Ari Erkinharju
040 759 8743