Råd vid förändringar

Ett företags livscykel innehåller både uppförs- och nedförsbackar. Business Espoo stöder företag genom att ge fart åt förändringar och stöd vid kriser. Du kan kontakta oss när du har frågor om att skaffa mer personal eller minska på personalen eller när du förbereder dig på att utvidga din företagsverksamhet till en ny bransch, när du vill lägga ner ett företag eller överlämna företaget till följande generation eller sälja det.

Kontakta Business Espoo-nätverket

Ägar- eller generationsskifte

Ett ägar- eller generationsskifte i ett företag är ett utmanande skede i företagets livscykel och det rekommenderas att man så tidigt som möjligt söker stöd från utomstående experter. När ägarskiftet görs skickligt, får företaget ett nytt lyft och förändringen medför möjligheter till framgång. Men även ett välmående företag kan ställas inför stora svårigheter om ägarskiftet genomförs slarvigt.

Avveckling av företaget

Avvecklingen av ett företag behöver inte inbegripa dramatik: orsaken bakom nedläggningsbeslutet kan vara att företagarens livssituation har förändrats, en flytt, ett intressant jobbtillfälle eller en examen. Om det inte går att sälja företaget, måste verksamheten avvecklas på det sätt som föreskrivs i lag. Kraven vid avveckling är olika för olika företagsformer. Den som planerar att avveckla sitt företag bör bekanta sig med dessa för att undvika fel, en utdragen process och extra kostnader.

Business Espoos tjänster för förändringssituationer

Företagsrådgivning

 • Rådgivning till aktiva företag, teman:
  • Förvärv/ägarskifte
  • Ekonomiska svårigheter
  • Juridiska frågor
  • Företagarens arbetshälsa
  • Kursändring i verksamheten
  • Avveckling av verksamheten, konkurs

Expertnätverk

 • Kostnadsfritt första möte med konsult, revisionsbyrå, jurist eller annan expert för rådgivning om ovanstående ämnen, med remiss från företagsexpert
 • Företagskliniker

Rådgivningsjurister

 • Kostnadsfri första rådgivning för medlemmarna i Handelskammaren och Företagarna i Finland

Sysselsättningstjänster

 • Rådgivning vid permitteringar och uppsägningar
 • Omställningsskydd
 • PrecisionsUtbildning och OmställningsUtbildning
 • Jobbsökningstjänst/företagssamordnare
 • Sysselsättningstjänsternas företagstjänster
 • Korko-tjänsten som stöd för jobbsökningen för högutbildade över 30 år

Kompetensutvecklingstjänster

 • Företagarens karriärvägledning
 • Företagets sparringtjänst (kommande)
 • Stöd vid ägarskifte
 • Kompetensutvecklingstjänster i förändringssituationer
 • Företagens evenemangskalender: businessevents.espoo.fi