Råd vid förändringar

Ett företags livscykel innehåller både uppförs- och nedförsbackar. Business Espoo stöder företag genom att ge fart åt förändringar och stöd vid kriser. Du kan kontakta oss när du har frågor om att skaffa mer personal eller minska på personalen eller när du förbereder dig på att utvidga din företagsverksamhet till en ny bransch, när du vill lägga ner ett företag eller överlämna företaget till följande generation eller sälja det.

Business Espoo har tjänster som stöder företag vid förändringar:

  • Businesskliniker – individuellt stöd för marknadsföring, ägarbyten, internationalisering, kommersialisering av innovationer, tillväxt, juridiska frågor och offentlig upphandling.
  • Omställningsutbildning när arbetet tar slut och ett företag säger upp anställda på grund av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.
  • Företagarens ABC – råd, guider och tjänster för den som planerar ett ägarbyte
  • Företagsrådgivning