Ägarbyte / Företagsaffär

Ett ägarbyte är en svår situation i ett företags livscykel och det lönar sig att skaffa expertis utanför det egna företaget i ett så tidigt skede som möjligt. När ett ägarbyte utförs skickligt ger det företaget nytt lyft och möjligheter till framgång. Men också ett starkt företag kan råka ut för problem om ägarbytet utförs slarvigt.

Business Espoo har tjänster för dig som planerar ett ägarbyte: