Nedläggning av företag

Det behöver inte förekomma någon dramatik kring nedläggningen av ett företag: den bakomliggande orsaken kan vara att företagarens livssituation ändrats, en flyttning, en intressant arbetsplats eller en examen. Om det inte går att sälja företaget måste verksamheten läggas ner på det sätt som stadgas i lagen.

Det finns olika slags krav beroende på bolagsformen. Om du planerar nedläggning av ett bolag är det bra att kontrollera kraven, så att du kan undvika misstag och att processen blir längre eller att det uppstår extra kostnader.

Business Espoo har tjänster för dig som planerar ett ägarbyte: