Omställningsskydd

Arbets- och näringsbyrån ger avgiftsfri rådgivning  då du är tvungen att minska på personalen. Rådgivning kan också ordnas i form av informationsmöten i arbetsgivarens lokaler. Informationen gäller omställningsskydd, utkomstskydd, att söka arbete osv.

Läs mer om omställningsskydd på arbets- och näringsbyråns webbplats.