Alla slags försök och projekt på servicetorget i Iso Omena

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
2.10.2017 Veera Vihula

För ett drygt år sedan slog tio olika enheter inom offentliga tjänster ihop sig och servicetorget i Iso Omena öppnade sina dörrar i ett av de livligaste affärscentren i Esbo. Samarbetet har varit lyckat och kundnöjdheten till och med överraskande hög. Speciellt tacksamma har kunderna varit över den hjälpsamma personalen och över att vardagen löper smidigare då man kan sköta flera ärenden samtidigt.

Det finns ändå ett behov att utvecklas.

Skynda snabbt

Den här veckan inleds ansökan till Esbo stads program för snabba pilotprojekt, med vilken staden vill hitta nya idéer, utkast och prototyper, som kan vara till hjälp med att lösa servicetorgets utvecklingsbehov. Produkterna ska inte vara finslipade, utan idén är att utveckla produkterna tillsammans med enheterna och kunderna på servicetorget.

Samtidigt pågår ansökan till Esbo stads digitala försök, som efterlyser färdigare, digitala produkter och tjänster att testa inom staden.

Om någon undrar var alla dessa försök egentligen kommer ifrån, så är svaret den nya Berättelsen om Esbo. Esbo vill införa en försökskultur och kalla Esboborna med i arbetet att utveckla staden. Med Esbobor avses också företag och samfund, vars åsikter och kompetens vi vill föra fram. De korta försöken och projekten på 1–3 månader ska hitta lösningar snabbt och effektivt. Om vi misslyckas, misslyckas vi snabbt, och lär oss inför följande försök.

Samarbete, samarbete, samarbete

Den bristfälliga skyltningen på servicetorget har varit det största bekymret för kunderna, som haft svårt att hitta tjänsterna. Problemet har äntligen åtgärdats med hjälp av nya skyltar intill dörrarna och av nya informationsdekaler i affärscentrets hissar.

Vårt följande steg är att utveckla samarbetet. Inte för att samarbetet skulle vara dåligt, utan för att alla på servicetorget förbundit sig vid att samarbeta mer än vanligt och mer kundinriktat.

I en miljö som servicetorget, med många aktörer, är en smidig kundbetjäning ett samarbete och det är inte alltid lätt. På servicetorget måste samarbetet fungera över organisationsgränserna, då deltagarna består av stadens sektorer, HNS, FPA och en privat hälsotjänst samt otaliga partner såsom företag, Esboföreningar och högskolor.

Inom de snabba pilotprojekten vill vi nu ha förslag av företag och samfund om hur vi kunde utöka gemenskapen och samarbetet på servicetorget. Man behöver inte ha hittat gemenskapens heliga gral, utan vi letar efter nya och färska idéer som man kan utveckla tillsammans mot en mer finslipad form, och dra nytta av modellen för samutveckling.

Servicetorgets Medhjälpare

Idén bakom försöken är att fundera på hur vi kan göra saker på nya sätt. Robotisering kommer att föra med sig en stor förändring också i kundbetjäningen, och vi på servicetorget vill inte bli efter, utan vi vill surfa på vågkammen.

Därför är robotik ett av utvecklingsbehoven i servicetorgets snabba pilotprojekt. Vi är intresserade av att få veta hur vi med hjälp av robotik kunde effektivera vår verksamhet, oberoende av om det handlar om artificiell intelligens som hjälper oss med planeringen av arbetsskift, eller om servicerobotik i stil med Oppfinnar-Jockes lilla robot Medhjälparen, som styr kunderna.

Robotar eller ej, den servicekvalitet som föds genom att vi utvecklar vår kompetens och våra arbetssätt är ett av de gemensamma värdena vi har på servicetorget. Vi vill betjäna Esboborna på bästa möjliga sätt, och det kräver en kontinuerlig utveckling.

Försöken och pilotprojekten är ett smidigt sätt att utveckla, och servicetorget vill gå i spetsen för försökskulturen i Esbo. Det krävs ett öppet sinne när man försöker sig på nya saker, och öppenheten är också ett av servicetorgets värden. Det innebär både att vi är intresserade av kunden och av dess behov, och också att vi är öppna för nya saker och nya handlingssätt.

Veera Vihula

Veera Vihula
projektchef
Servicetorget i Iso Omena, Esbos projekt 6Aika