Olika yrken

Staden har tre sektorer och en centralförvaltning. Det finns en massa intressanta jobb för yrkesutbildade och sakkunniga i olika branscher.

Jobben i staden har 846 olika yrkesbeteckningar. De vanligaste är

- barnskötare inom småbarnspedagogik
- klasslärare
- lärare inom småbarnspedagogik
- lektor
- timlärare
- sjukskötare
- anstaltsbiträde
- närvårdare
- lokalvårdare

Jobba i Esbo - se videointervjun!

Lediga jobb.