Personalförmåner

Våra anställda får många olika förmåner vilket gör Esbo till en enastående plats att bo, arbeta och utvecklas i. Som anställd i Esbo stad deltar du i samhällsbygget från första parkett – och varje arbetsdag är av betydelse.
Välkommen i gänget! 

Hjälp med bostadssök

Vi hjälper dig att hitta en bostad så fort du har fått arbete. Ofta räcker det med bara en dag för att hitta en ledig bostad bland stadens hyresbostäder! Anvisningar (på finska) om bostadssök.

Ekonomiskt stöd för livslångt lärande

Vi ger ekonomiskt stöd för fortbildning på egen tid. Stödet beviljas både för korta endagsutbildningar och längre kurser. Det ekonomiska stödet betalas med pengar ur stadens stipendiebörs genom vilken staden stöder målinriktad kompetensutveckling som sker på egen bekostnad utanför arbetstiden. De anställda kan också söka så kallade aktiveringspengar för kompetensutveckling på fritiden, alterneringsledigheten eller vid sidan av deltidsjobb. Aktiveringspengen beviljas i regel för kortare kurser.

Åk kollektivt för en bättre miljö

Esbo stad är den första kommunala arbetsgivaren som infört personalbiljett. Redan en anställning på en månad berättigar till biljetten. Den grönskande naturen i Esbo tackar alla dem som åker kollektivt!

Mat i magen ger ork under dagen

Vi ger möjlighet till subventionerad lunch på arbetsplatsen, i personalmatsalen och på flera andra platser.

Motionera och njut av kultur - arbetsgivaren betalar

Esbo stads personal har en motions- och kulturförmån 100 euro/år. Dessutom har personalen möjlighet att simma gratis i stadens simhallar. Det finns också gott om möjligheter till andra aktiviteter och hobbygrupper från båtklubb till shackgrupp!

Personalhälsovården grunden för att du ska må bra

Personalhälsovården fokuserar på förebyggande arbete. Må bra och upplev glädjen i att röra dig bland annat genom att delta i de olika motionsgrupperna.

Språkstudier för anställda med invandrarbakgrund

Esbo stad arrangerar avgiftsfria yrkesinriktade språkstudier för sina anställda med invandrarbakgrund. Studierna fokuserar på det finska språket som behövs i arbetslivet.

Användarrättigheter till Microsofts program

Stadens personal får köpa Microsofts program till sin hemdator till nedsatt pris. Användarrättighet har en person som har varit minst fyra månader i Esbo stads tjänst. Programmet får inte installeras i flera än en hemdator.

Det finns ett liv utanför arbetslivet

Vi ser till att det råder en balans mellan arbete och fritid. Arbetstiderna är i allmänhet regelbundna och i de flesta branscher tillämpas flextider.

Semester gör dig gott

Känner du till de långa årssemestrarna inom kommunsektorn? Ett års anställning ger 23 dagar, fem års anställning 28 dagar och femton års anställning 38 dagar om året.